návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Bagrem, motyčkou i štětcem

čtvrtek  25. 4. 2019 – Jakub Těsnohlídek, Petr Duffek – skrýt článek

Nejen výzkumy živ je archeolog. Proto jsme dne 10. října 2018 uspořádali v přednáškovém sále městského muzea v Pelhřimově popularizační přednášku “Bagrem, motyčkou i štětcem”, určenou pro kronikáře z Pelhřimovska. Cílem přednášky bylo seznámit odborné publikum se základními aspekty záchranné i systematické archeologie, s legislativními otázkami a se stručnou historií našeho oboru.Druhý blok byl zaměřen na problematiku amatérského detektorování, možnosti spolupráce s detektoráři a na základní principy provádění soukromých prospekcí, včetně správného nakládání se získanými nálezovými soubory.
Přednášku jsme ukončili prezentací výsledků několika archeologických výzkumů historického jádra města Počátky, které přinesly cenné poznatky k podobě a vývoji města od 13. století do současnosti.
Akce se mohla uskutečnit díky vstřícnému přístupu zaměstnanců muzea především díky iniciativě naší kolegyně PhDr. Markéty Skořepové, Ph.D., které mnohokrát děkujeme. Zároveň doufáme, že se díky přednášce podařilo přiblížit naše výzkumy odborné i laické veřejnosti a brzy budeme na Pelhřimovsku moci spolupracovat s novými zájemci o archeologii.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english