návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Archeologický výzkum pivovaru v Kamenici nad Lipou

pondělí  15. 4. 2019 – Petr Duffek – skrýt článek

Od jara roku 2017 do léta roku 2018 probíhal záchranný archeologický výzkum při stavbě „Obnovení provozu pivovaru v Kamenici nad Lipou“. Nejprve byl realizován archeologický zjišťovací výzkum zaměřený na zjištění stavu dochování a množství případných archeologických situací na nádvoří pivovaru a v zámecké zahradě. Na jejím základě byly připraveny podklady pro navazující předstihový ZAV. Ten byl realizován formou dohledu při výkopových pracích pro inženýrské sítě v exteriérech a dokumentací plošných situací v interiéru budovy pivovaru. Na stavbě jsme se potkávali i s bývalým kolegou Petrem Holubem, který s Milanem Starcem připravovali podklady pro historickou rešerši pivovaru.

Pivovar se v lokalitě jižně od kamenického zámku na náměstí Československé armády č.p. 2 nacházel již před polovinou 17. století. V průběhu 19. století doznal značných proměn a postupně byl rozšiřován jižním směrem na původní městské parcely až do dnešní podoby, kdy zabírá celou jihovýchodní část náměstí. Činnost pivovaru skončila krátce po 2. světové válce a objekty pivovaru byly dále využívány jako skladovací prostory pro podniky Jednota a Zelenina. Na jaře roku 2016 zakoupila objekt společnost Pivovar Kamenice s. r. o. se záměrem obnovit zde pivovarský provoz. Otcem celého projektu je Milan Houška, který se rozhodl do záchrany historického pivovaru investovat kapitál získaný z předchozího podnikání ve strojírenství a postupně objekt uvádí v nový život. V současné době je v provozu velký pivovar i minipivovar a pivovarská restaurace.

Archeologický výzkum kromě situací souvisejících s provozem pivovaru zachytil i některé vrcholně středověké struktury, související s podobou měšťanské parcely. Zejména se jednalo o část gotického sklepa se studnou v severozápadní části budovy a jímku z dvorní části parcely. Z těchto situací byl získán malý soubor celých vrcholně středověkých nádob, který doplňuje obdobný soubor novověké keramiky z budovy barokního pivovaru. Historický pivovar byl částečně dochován v podobě torz několika fází topeniště varny pivovarské pánve, dymníku, spilky a topeniště hvozdu. Součástí komplexu pivovaru je i bývalý mlýn a mohutné sklepení chladného hospodářství pivovaru, vybudované při rozšíření pivovaru v 60. letech 19. století.

V současnosti probíhá zpracování výzkumu a dokončení nálezové zprávy. Do Kamenice nad Lipou se v posledních letech pravidelně vracíme v rámci dalších výzkumů v městském jádře i v okolí města. Město a pivovar stojí za návštěvu, až na některé architektonické výstřelky je zde městské jádro dobře dochováno. Prohlédnout si lze i zámek s expozicemi městského muzea a expozicemi hraček a nábytku Uměleckoprůmyslového muzea.

Pozdně středověký hrnec z jímky.

Katastrální mapa se zeleně vyznačeným areálem pivovaru.

Pivovar na mapě císařského otisku stabilního katastru.

Částečně ubouraný středověký sklep v pozadí a spilka (cihlová konstrukce) barokního pivovaru v přední části.

Pracovní fotografie zachycující brodění při exkavaci a dokumentaci studny ve středověkém sklepě.

Keramický džbán ze zásypu studny.

Nález keramického poháru při exkavaci sklepa.

Topeniště varny pivovarské pánve.

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english