návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Výzkum ve Velkém Meziříčí

pondělí  1. 4. 2019 – Miroslav Dejmal – skrýt článek

Po delší odmlce jsme se vrátili do Velkého Meziříčí, kde jsme již před lety pravidelně působili. Tentokrát se nám naskytla možnost blíže se seznámit se situací v rámci zadní části parcely jednoho z domů náměstí. Konkrétně jde o dům č.p. 16, kde dochází k úpravě zdejšího nevelkého dvorečku. Přestože zkoumaná plocha není velká, nějakých 9 x 9 m, a výzkum započal teprve v pondělí, už teď přinesl zajímavé zjištění. Předně se zde zachovala asi půl metru dochovaná stratigrafie vrstev, které souvisí s provozem v zázemí parcely. Terén zde není příliš poničen a nálezy můžeme řadit někde do průběhu 14. století, snad i do závěru 13. století. Mezi četnými zlomky keramiky zaujme velký počet fragmentů zásobnic, kdy tyto velké nádoby sloužily, jak název napovídá, k uchovávání zásob.Krom samotných vrstev se podařilo zachytit pozůstatky dvou budov. Ty měly podobnou orientaci, a jedna nahradila druhou. Obě byly zahloubeny, ale nešlo asi o suterény dřevohliněných domů, které jsme zde několikrát představovali. V případě našeho výzkumu byly budovy zahloubeny pouze částečně do starších vrstev na úroveň podloží. Mladší budova zanikla požárem a její stěny byly ze dřeva. Samotná podlaha měla důmyslnou konstrukci, Spodní část tvořila vrstva valounů s pískem a teprve na ni byla rozetřena hliněná podlaha. Kamenný štět patrně sloužil jako sanace vlhkosti, která je zde značná i dnes. O starší budově toho moc říct nedokážeme, jelikož byla zničena tou mladší. Nicméně víme, že měla také dřevěné stěny a před zánikem byla částečně rozebraná. Obě budovy patrně nepředstavují obydlí, ale nějakou hospodářskou zástavbu, kterou tehdejší obyvatelé využívali.Hospodářské využití zadní části parcely dokládá i zajímavý nález otisků v samotném podloží, snad se může jednat o otisky kopyt koní či dobytka, které se do zdejší vlhké půdy zabořili. Tento pro dějiny Velkého Meziříčí důležitý výzkum bude ještě pokračovat a uvidíme, jaké zajímavé informace nám ještě přinese. Ale již teď jasně potvrzuje, že i archeologie na menších městech je stejně zajímavá a důležitá jako v případě těch velkých, možná ještě důležitější.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english