návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Laboratorní hlasatel - Workshop v Olomouci a pracovní návštěva Terezína

pondělí  11. 3. 2019 – Lenka Kosová – skrýt článek

Minulý týden byl bohatý na zážitky a nové zkušenosti. V úterý jsme se zúčastnili již III. ročníku workshopu Problematika sanační konzervace - restaurování v Olomouci, pořádané naší kolegyní Lucií Janusovou ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Dopolední blok přednášek byl velmi zajímavý. Pro nás byly nejvíce přínosné příspěvky o čištění stříbrných mincí, dále bronzového depotu a rekonstrukce pravěké keramiky. Odpolední návštěva konzervátorského pracoviště nám přinesla možnost si vyzkoušet měření prvkového složení a materiálové analýzy pomocí i-Ramanova a RFA-spektrometru. Dále čištění polychromie na dřevěné truhle a výrobu ramínek na uložení historického textilu v depozitářích.

 Ve středu jsme plynule přejeli do Terezína u Prahy na pracoviště restaurování textilu, Historického muzea. Zde se nám dostalo vstřícného přijetí od Veroniky Šulcové a Dominiky Nagyové. Děvčata nás nejen vlídně a vstřícně přijala, ale velmi nám i pomohla a vedla nás při čištění bohatě vyšívaných a zdobených čelenek z hrobové výbavy v Ivančicích. Tímto bychom rádi všem velmi poděkovali a těšíme se na další spolupráci.

Foto Pavel Rozsíval, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Foto Pavel Rozsíval, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Foto Pavel Rozsíval, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Foto Pavel Rozsíval, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Foto Lucie Janusová, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Foto Lenka Kosová, Archaia Brno

Foto Veronika Šulcová, Historické muzeum

Foto Veronika Šulcová, Historické muzeum

Foto Veronika Šulcová, Historické muzeum

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english