návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Starý brněnský Dornych

pátek  8. 3. 2019 – Michal Bučo, Hynek Zbranek, Marek Peška – skrýt článek

Přibližně rok už provádíme archeologický dohled nad stavbou přeložky tramvaje do Komárova, ale až v předchozích týdnech jsme zachytili opravdu zajímavé archeologické situace… Bylo to poblíž tramvajové zastávky před obchodním domem TESCO na protilehlé straně při ulici Spálené. Ve středověku patřilo celé toto území 1. předměstské čtvrti zvané Náhon, která byla z jižní strany ohraničena regulovaným mlýnským ramenem Svratky. Oba břehy náhonu byly od 13. století řemeslným zázemím středověkého Brna a není náhodou, že v jeho blízkosti vyrostly i nejstarší brněnské textilky. V minulosti se toto území několikrát výrazně proměnilo a málokdo si uvědomuje, že pod dnešními rušnými ulicemi Dornych a Úzká se nachází až třímetrové archeologické souvrství, jehož nejhlubší partie náleží mladší době kamenné (neolitu). Krom probíhajících vykopávek na místě bývalého hotelu Metropol při Mlýnské, jsme v blízkém okolí měli prozatím jen několik menších výzkumů. Hloubka archeologických situací však povětšinou nedovoluje jejich rozsáhlejší odkryv. V obtížných podmínkách při hloubení kanalizace jsme tedy na zmíněném parkovišti asi ve dvou metrech zachytili podlahy a konstrukce dřevěných domů, které zde stávaly ve 13. a 14. století. Na fotografiích jsou patrné jako proužky vrstev na stěně výkopu. Tyto pro laiky legrační a nepostřehnutelné staré lidské aktivity jsou nesmírně cenné pro poznání počátků středověkého města Brna. Díky podobným drobným nálezům postupně upřesňujeme ohromný rozsah středověké brněnské aglomerace, která se rozkládal od brodu Svratky až po Křenovou ulici. Což je určitě překvapení pro ty středověké Brno chápou jen jako město v hradbách. Zkoumán byl i samotný mlýnský náhon, jeho dno i dřevěné části konstrukce břehů. Díky bagrování jsou situace vesměs nefotogenické a zbytky dřev na fotce nalezne pouze opravdu dobrý pozorovatel :-) Z hlediska brněnské archeologie je celé území od Tesca ke Křenové a Přízové jednou velkou archeologickou konzervou. Krom neolitu je zde i osídlení z doby halštatské, laténské, předvelkomoravského období a znovu od 11. století až po současnost. Tak se můžeme těšit na další výzkumy, které nepochybně přijdou postupným zastavováním volných míst a proluk v okolí.

Historickou fotografii dnes již neexistující zástavby z křižovatky Spálené a někdejší Uhelné ulice jsem použil z knihy: Historická předměstí a Staré Brno z roku 2010 od Hany Jordánkové a Ludmily Sulitkové. Jde o západní průčelí domů, které jsem vyznačil na mapě.

Další literatura pro zájemce: Karel Kuča, Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Brno 2000.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english