návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Kamena kuča

čtvrtek  14. 2. 2019 – David Merta – skrýt článek

Poprvé jsem se s tímto pojmem setkal v Chorvatsku na dovolené. Jeli jsme totiž do takto pojmenovaného domku. Bylo to zajímavé. Zcela nová zkušenost. Líbilo se mi to. Velmi. Až později jsem pochopil, že se jedná o novostavbu. Kolem však byly pozůstatky starší zástavby. Dlouho jsem jim odolával. Našince by totiž také třeba mohly inspirovat. Zjistil jsem tedy záhy, že tyto domky za pozornost rozhodně stojí. A to z mnoha důvodů, které také nehodlám vyjmenovávat. Tak jsem např. zjistil, že přízemí je určeno pro dobytek, který asi v nepříznivých měsících přirozeně vyhříval obytné, dvoudílné patro. To bylo přístupné vnějším kamenným schodištěm. Předesílám, že v obytné části jsem nikdy nebyl. Vím jen, že bylo osvětleno pravoúhlými okny. Neznám tedy jejich topeniště, přinejmenším pro přípravu pokrmů, když ne jiné. Stejně tak neznám stáří těchto domků. Mohou být staré třeba tisíc let, ale asi bych vsadil na sto. Celá stavba byla kryta jednoduchou stanovou střechou za použití malty a hlavně prejzů. Domky byly kamenné, odtud název. Překvapilo mne později doma, kolik je k těmto klasickým středomořským stavbám literatury. Pak jsem zjistil, že tyto stavby se shlukovaly podle rodin, do jakýchsi celků. A vůbec. Proto, i když budete na dovolené, mějte oči otevřené, všechno přináší nějaké poučení, nejen architektura.

K počtení:

K podobě zaniklé středověké osady Pfaffe

Tradicionalne suhozidne konstrukcije...

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english