návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Kuchyně mnichů velehradského kláštera…

úterý  12. 2. 2019 – Peter Kováčik, Karel Svoboda, Marek Peška – skrýt článek

Říká se, že srdcem každého domova jsou kamna, nicméně lze něco podobného říci i o kuchyni. V případě klášterů je to sice poněkud nadneseno, jelikož jeho hlavním středobodem života je chrám, ale i řeholníci měli potřebu věcí pozemských… Pro archeology středověku je mimořádně obtížné pozůstatky kuchyní nalézt. Většinou totiž podlehly mladším přestavbám, nebo se nacházely v nadzemních partiích a byly povětšinou zbourány. Kolegům ze společnosti ARCHAIA OLOMOUC O.P.S. se však takový nález na přelomu roku podařil. Je o to výjimečnější, že byl učiněn v někdejším opatství cisterciáků na Velehradě.Klášter založil někdy mezi léty 1204 až 1206 bratr českého krále Přemysla Otakara I. moravský markrabí Vladislav Jindřich z podnětu tehdejšího olomouckého biskupa Roberta. „Šedí“ mniši jak se také cisterciákům říkalo, zde působili po dlouhých šest století až do panování císaře Josefa II., který klášter v roce 1784 zrušil. Již o necelé století později se dostal do hledáčku nekriticky smýšlejících badatelů, kteří zde různými výkopy zahájili hledání sv. Metoděje. Hrob sice nalezen nebyl, ale během první poloviny 20. století byla vykopána velká část konventu se starým průčelím kostela a další stavby. Další velká výzkumná kampaň byla zahájena až před 10 lety a její výsledky jsou součástí nové expozice „Centra kulturního dialogu západní a východní Evropy“ otevřeného v roce 2014 v areálu někdejšího opatství. Opraveno však nebylo vše a tak práce na obnově pokračují dodnes. Přestože se nalezená kuchyně nachází přesně na očekávaném místě v rámci středověké kvadratury, její nález byl velmi překvapivý z pohledu stavu jeho dochování, které, pokud víme, nemá v našich zemích obdoby. Byl zde odkrytý čtvercový základ po obvodu topeniště se třemi jednoduchými kamennými patkami (čtvrtá se nedochovala). Na nich byly postaveny trámy vynášející těleso dymníku odvádějící kouř z ohniště. Situace je datována do 13. a 14. století. Pro lepší představu jsme mezi fotografie zařadili i dochované kuchyně z cisterciáckých klášterů Santa Maria de Alcobaça v Portugalsku a Poblet v Katalánsku. A protože jde o nález v rámci našich zemí mimořádný, bylo rozhodnuto o jeho prezentování v podobě „in situ“, tedy neporušeném stavu! Krom toho byly v průběhu nynějšího výzkumu odkryty také základy refektáře, který v minulosti zasahoval hluboko do dnešního dvora a křídla laických bratří – konvršů. Vzhledem k tomu, že obnova opatství bude ještě v dalších letech pokračovat, nebude jistě nouze i o další objevy…

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english