návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Poprava tří mládenců

pátek  11. 1. 2019 – David Merta – skrýt článek

V nové knize edice Dny, které tvořily české dějiny autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili“ vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je zasazena do širokého kontextu tzv. odpustkových bouří v Praze roku 1412 a jejich důsledků, včetně kostnického koncilu. Autor, vědecký pracovník Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR, se zabývá též „druhým životem“ tří popravených mládenců v paměti následujících staletí. Kniha nejen přináší některé nové poznatky, ale navíc je psána velmi přístupným a svěžím stylem. Jedná se sice období, které mně nekonvenuje, ale myslím si, že knihu by měl vlastnit každý, kdo se jen trochu zajímá o české dějiny, mělo by tam být mnohé poučení…i pro dnešek.

https://www.kosmas.cz/knihy/253885/poprava-tri-mladencu/

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english