Tyglíček a jiné drobnosti

08. 11. 2016 – Lenka Sedláčková

Dnes si z Veselé odskočíme na předměstí, na ulici Vídeňskou. Ráda bych se s vámi totiž podělila o rozkošný nález, který mne udivil i okouzlil zároveň.
Zprvu jsem měla radost z hračky malého alchymisty, nakonec jsem se ale nechala svými kolegy přesvědčit, že se jedná o výrobní prostředek velkého řemeslníka, byť miniaturních rozměrů. Oním zajímavým předmětem je tyglík, resp. tyglíček vysoký pouhých 2,4 cm! Na vnitřním ani vnějším povrchu neregistrujeme stopy užívání, avšak samotný tyglík je vyroben z keramické hmoty s příměsí grafitu, tak typické právě jen pro tyto předměty. Lze se tedy domnívat, že se opravdu jedná o plně funkční předmět. Ten sloužil pro tavení kovů či slitin na finální výrobky, v našem případě asi na jeden jediný výrobek. Na základě doprovodného materiálu jej můžeme zařadit do období 2. pol. 15. – poč. 16. století.
A protože zvláště v období novověku bylo na zkoumané parcele opravdu živo, nalezla jsem i ty opravdové dětské hračky…žlutě polévaný pekáček, který je vzácností i mezi soudobou kuchyňskou hrnčinou a fajánsovou figurku ptáčka, žel bez hlavičky i ocásku. Oba nálezy z 18., popř. počátku 19. století.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.