Etnologická lahůdka

15. 07. 2016 – David Merta

V rámci probíhajícího archeologického výzkumu usedlosti v Kučerově 43 se lze nadít i jiných než ryze archeologických informací, respektive pramenů. Patří k nim čtveřice kos, která byla odkryta při základu zadní stodoly. Ze situace vyplývá, že kosy byly uloženy nad základovou spárou, těsně při kamenném zdivu tak, že tvořily jakousi pomyslnou linii. Je zřejmé, že se tak stalo primárně. Předpokládali jsme, že kos bude víc, s tím, že budou tvořit linii, která bude uzavírat celou venkovní část stodoly. Jako interpretace se nabízí nejspíše nějaká forma magické ochrany hospodářství. Předběžně jsme v literatuře žádnou analogii nenašli, což samozřejmě nic neznamená. Poptáním se u známých etnologů jsme se však dozvěděli, že jsou známé případy, kdy pod okny nebo před vstupem do obytné části usedlosti byly nalezeny sekery. Nikdo však nevěděl o podobné ochraně, která by se týkala staveb hospodářských. Samotné kosy byly v různém stavu, když přinejmenším jedna z nich působila dojmem, že nebyla nikdy používána. Vlastní stodola, předchůdkyně stodoly dnešní, která původních základů využila, je zřejmě zachycena na indikační skice z roku 1826, uložení kos, respektive onen magický počin by se tedy odehrál někdy před tímto datem.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.