Kostel Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (2016)

11. 03. 2016 – David Merta-Václav Kolařík

Jaro je tady (kéž by). I letos pokračuje oprava kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích. Na tomto místě jsme o něm referovali už dvakrát. Takže kdo neví, může se podívat na starší články nebo na text v Áháčkách (Janiš – Vácha – Vrla 2015). V kostele pokračují práce na odvlhčení v interiéru. Byla odstraněna recentní podlaha, podél zdí byl vyhlouben nevelký výkop. Došlo tak k obnažení základů, a to i pilířů tribuny. Odkryta byla i spodní část ústupkového portálu v západním průčelí, který se tak poskládal v celém rozsahu. Na stupňovitém, předstupujícím základu je pěkně vidět přechod omítek rozetřených na korunu základu a to i u pilířů tribuny (jeden z mála dochovaných detailů). Opět se projevil ne zcela dokonalý přístup stavitelů, tentokrát patrný především v souvislosti se zakládáním stavby. Nejlépe je to vidět v místě základu vítězného oblouku, kde je základ vyzděn z takřka neprovázaných cihel, jeden vazák vedle druhého... Překvapilo nás, že se nepodařilo zachytit takřka žádný pozůstatek nějaké podlahy. Pomineme-li nepřesvědčivou stopu malty na povrchu podloží, podlahu dokládají pouze dva fragmenty čtvercových režných dlaždic vyzvednutých z druhotné polohy. A to je ještě každá jiná (18 x 18 x 3 cm a 20 x 20 x 4,5 cm). Extrémně je to patrné na založení barokního schodiště na tribunu/kruchtu, které je vystavěno na něčem, což bychom jinde pokládali za podlahy hliněné, a to bez jakéhokoliv základu. Jako vysvětlení se nabízí možnost, že středověké podlahy byly odstraněny při celkové úpravě kostela v 19. století. Za zmínku pak stojí nika na severní straně tribuny, které jsme si dříve nepovšimli, jenž by mohla být pozůstatkem původního vstupu. Vlastnické sídlo se stále nepodařilo identifikovat, i když jsme se drželi nápovědy Zdeňka Smetánky (1987).

Literatura:
Janiš, D. – Vácha, Z. – Vrla, R. 2016: K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov). AH 40, 2015/2, 799-817“
Smetánka, Z. 1987: Hledání zmizelého věku.

http://www.archaiabrno.org/


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.