Montánně archeologický workshop v Kutné Hoře (opožděná zpráva)

17. 11. 2012 – Petr Hrubý

Jedno hezké prázdninové úterý tohoto roku - bylo to 17. července - zavítala do předního českého horního města Kutné Hory delegace saských, či přesněji krušnohorských kolegů ze Zemského archeologického úřadu v Drážďanech (LfA Dresden) a Báňského úřadu ve Freiberku (OBA Freiberg). Místem setkání bylo kutnohorské pracoviště Archeologického ústavu AV ČR v Praze, které se nachází v Hloušecké ulici. Setkání se účastnili také zástupci ČGS a jeden zástupce obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Brno z odloučeného pracoviště v Jihlavě, což je neméně přední horní město, snad jen poněkud starší. Předmětem tohoto malého, avšak mimořádně zajímavého a činorodého pracovního setkání bylo, kromě prohlídky pamětihodností Kutné Hory (montánních i kulturních), především přednesení pracovních informačních referátů, které by se snad daly nazvat bilančními (ačkoliv to označení není asi úplně přesné, spíše trochu zavádějící) a které se týkaly dosavadní práce zajímavého přeshraničního projektu, zaměřeného na dokumentaci a poznání hornické minulosti Krušných hor. Projekt se zve ArchaeoMontan, což je více než případné. Partnery jsou Landesamt für Archäologie, Dresden, Sächsisches Oberbergamt Freiberg, Große Kreisstadt Dippoldiswalde, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Muzeum Karlovy Vary, Česká geologická služba a Ústav archeologické památkové péče Most. Zajímavé na workshopu bylo mimo vlastních výsledků dosavadní práce (a to výsledků velmi spektakulárních) i to, že role hostitele se ujal Archeologický ústav, jehož důstojným zástupcem byl po stránce předvedení dosavadních montánně archeologických výzkumů Kutnohorska kolega Filip Velímský. Po slavné předehře v Jihlavě, či obecně na Českomoravské vrchovině, je jen logické a žádoucí, aby česká montánní archeologie, tedy alespoň ta středověká, navazovala chronologicky i metodicky velkou epizodou kutnohorskou. Spolu s výsledky z české části Krušných hor, které se ostatně už začínají dostavovat, se mozaika středověké těžby rud v přemyslovské doméně začíná zvolna skládat.

http://www.archaeologie.sachsen.de/3595.htm

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.