Klášter v Doubravníku II.

20. 12. 2011 – Miroslav Dejmal–Hynek Zbranek

Při probíhajících výkopových pracích v areálu zaniklého kláštera v Doubravníku se nám v rámci záchranného archeologického výzkumu podařilo odkrýt první doklady zástavby vlastního kláštera. Západně od současné fary ve výkopu inženýrských sítí byly zachyceny zbytky středověkých kamenných nadzemních a základových zdi v hloubce 0,7m pod současným terénem. Jedná se o kamennou zeď orientovanou V-Z, doplněnou na jižní straně opěrným pilířem s předzákladem. Kromě této konstrukce byly zachyceny ještě další tři zdiva středověkého stáří nejasného účelu. Zachycené kulturní vrstvy dokládají silné osídlení v 13. až 15. století. V rámci budování kanalizace dojde příští rok na jaře k výkopovým pracím v okolí kostela sv. Kříže, a nezbývá než si přát, že dojde i k dalším zajímavým odkryvům pozůstatků kláštera.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.