Pokračující výzkum na Vídeňské

20. 07. 2009 – Lenka Sedláčková-Dana Zapletalová

Pokračující záchranný archeologický výzkum proluky při západní straně ulice Vídeňské přinesl doposud velmi zajímavá a z pohledu archeologie i důležitá zjištění. Již při zjišťovacím výzkumu byla zachycena 3 pyrotechnologická zařízení, jejichž počet se do dnešního dne navýšil na 14. Jedná se s největší pravděpodobností převážně o pícky potravinářské, vtesané do sprašového podloží, jejichž dno bývá ve většině případů vyloženo kameny či štěrkem z kamínků a keramiky a následně překryto hlinitým výmazem. U některých pícek se podařilo zjistit i několikanásobné obnovování vnitřního prostoru pícky. Velmi zajímavou situaci se nám podařilo zachytit u jednoho z objektů, který můžeme interpretovat jako "nepoužitou" pícku. Její tvar velmi připomíná námi zachycené pece, avšak před jejím "zažehnutím" se část klenby zřítila, a tudíž byla již pro své uživatele zcela nepoužitelná. Kromě množství dalších objektů se podařilo zachytit i 2 žlábky, které pravděpodobně vymezovaly námi blíže nespecifikovaný prostor, neboť byly zjištěny ve spodní části plochy výzkumu. Velkou část zkoumané plochy pak představuje hliník s množstvím nejen keramických nálezů. Zmíněné aktivity můžeme předběžně datovat do období 11. až 12. století. V severovýchodní části plochy výzkumu se podařilo zachytit část mladohradištního pohřebiště, o kterém budeme informovat příště, stejně jako o současně probíhajícím paleolitickém výzkumu.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.