Brněnské středověké berní rejstříky ...

10. 02. 2009 – Marek Peška

„rem actum agimus“ Plautus

Počátkem letošního roku byla vydána námi dlouho očekávaná historická edice berních rejstříků z let 1367 až 1432, kterou zpracovaly Kateřina Urbánková a Veronika Wihodová. Kniha završuje téměř sedm let pilné a usilovné práce, kterou obě autorky rejstříkům věnovaly. Nejprve v rámci diplomové práce (Veronika Wihodová) a soukromého přepisu (Kateřina Urbánková) a následně v průběhu plnění grantového projektu GAČR (Archaia Brno o.p.s.). Výsledkem je publikace, jež má bezmála 1000 stran. Chronologicky práce navazuje na Knihy počtů města Brna vydané před dlouhými 73 lety Bedřichem Mendlem v Matici moravské jako Prameny dějin moravských 5. Jak sami autorky píší „Vykročily jsme... přesto množství úkolů zbývajících ke splnění vytčeného cíle v mnohém předčilo naše očekávání“. Možná je i toto jeden z důvodů proč mezi vydáním obou těchto publikací zeje prodleva téměř třičtvrtěstoletí, a proč se do edice zbrkle nepustil nikdo z poválečných generací, při vědomí náročné a svým způsobem i nevděčné práce. Nezkušenost autorek byla v tomto ohledu spíše ku prospěchu věci. Publikace obsahuje edici berních rejstříků z let 1367, 1387, 1389 a 1432 opatřenou úvodem, jmenným a věcným indexem. Řada informací, které jsou v rejstřících zahrnuty, byla již v minulosti používána při vědecké práci mnoha, zejména brněnskými historiky, zvláště Jaroslavem Dřímalem a Jaroslavem Mezníkem, kteří si částečně pořídili i svůj přepis. Nicméně teprve nyní má možnost pracovat s tímto pramenem celá historická veřejnost. Jsme velmi rádi, že naše organizace mohla podpořit vznik této práce, která symbolicky uzavřela edici brněnských písemných pramenů ze 14. století a navázala tak na nedávné edice Pamětní knihy města Brna a Právních knih města Brna od Miroslava Flodra.

Kateřina Urbánková, Veronika Wihodová

Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století (edice)

Prameny dějin Moravských 15

Matice Moravská 2008 ve spolupráci s Archaia Brno o.p.s.

ISBN 978-80-86488-51-6

919 stran

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.