návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Břeclavský zámek 2009

středa  28. 1. 2009 – David Merta – skrýt článek

Pomalu probíhající rekonstrukce renesančního, novogoticky upraveného zámku umožňuje některá nová pozorování, vedoucí k doplnění našich ne úplně úplných znalostí o stavebním vývoji. Totéž umožňují a doufejme, že i nadále budou umožňovat zemní práce v interiérech obou křídel pro archeologii. Břeclavský hrad by měl být jedním z oněch nejstarších hradů s kořeny přinejmenším ve 12. století. Z mladšího hradu, který postavila královna Konstancie ve 40. letech 13. století, se dochovalo přízemí mohutné válcové věže. Předpokládá se, že pozdější středověký hrad byl částečně využit pro stavbu renesančního zámku postaveného za Jana mladšího z Žerotína (40. roky 16. století) a dokončený jeho synem Ladislavem Velenem (po roce 1582). Po potlačení stavovského povstání se po několikeré změně majitelů dostal roku 1638 do majetku Liechtensteinů. Liechtensteinové zámek i panství drželi do roku 1945. Probíhající archeologický výzkum zatím dokládá to, co známe ze starších pozorování. Pod téměř 4 m silným středověkým a raně novověkým souvrstvím se nachází horizont mladohradištní. Ze zjištění učiněných v jižním křídle je asi nejpozoruhodnější mohutná kumulace mazanicové destrukce zřejmě z období vrcholného středověku. Ta nasedá na náplavy překrývající starší osídlení. Zda se jedná o onen hrad a případně jakou jeho část se dovíme snad s pokračujícím výzkumem. V krátké době se nám tak nabízí jedinečná možnost získání zásadních informací k dalšímu hraničnímu, „vodnímu“ hradu (po Veselí nad Moravou).

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english