návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Kestřanské tvrze v roce 2008

pondělí  11. 8. 2008 – David Merta – skrýt článek

Letos pokračuje druhým rokem záchranný archeologický výzkum na kestřanských tvrzích. V rámci rekonstrukce takřka všech tvrzí (mají být tři) a hospodářských stavení i zámku se pořád něco drobného děje. Zatím hlavní objem prací souvisí s rekognoskací archeologických terénů, aby následné výkopy pro inženýrské sítě a statiku narušily v co nejmenším rozsahu oku skryté historické konstrukce. Jak už to tak bývá, přibylo otázek, něco se snad více objasnilo. Asi víme, co bylo onou třetí tvrzí…Sondy jsou položeny u barokního mostu Horní tvrze (kvůli statice), východně zámku a v bývalé hospodářské budově, která byla později vkomponována do zámku. Ač se stavba zřítila až v 90. letech minulého století, moc se toho o ní neví. Jak už to tak bývá její destrukce právě pomohla odhalit její starší stavební historii, což by jinak nebylo možné zjistit…I v renesanční sladovně je sonda pro ověření stratigrafie. Prokázala, že stavba je celá postavena zgruntu, kromě části západní stěny. Takže krůček po krůčku a za pár let budeme moudřejší!

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english