AQUA VITAE (Část I.)

24. 01. 2008 – Nela Parmová

Dlouhé zimní večery jsou vhodné nejen k vysedávání po útulných brněnských hospůdkách, ale také k jiné, bohulibější činnosti. Při jednom večerním sezení nad půllitrem piva vznikla myšlenka, vyzkoušet výrobu vlastního původního alkoholu dle starých metod za pomoci středověkého zařízení - alembiku. Jeden z meteorologicky méně vydařených víkendů byl zcela vhodný k zrealizování tohoto nápadu. Z archeologických nálezů známe několik alembiků, skleněných, ale i keramických, později z mědi či jiných odolných materiálů. Pro naše účely bylo nejschůdnější vyrobit tento aparát z keramiky. Keramické alembiky bývají zpravidla točené na hrnčířském kruhu (alespoň ty středověké, které jsme mohli vidět na fotkách v publikacích), nicméně pro naše účely jsme zvolili metodu „modelovaný z ruky“, nejedná se tedy o přesnou kopii, ale o účelné zařízení určené výhradně k našemu „experimentu“. Jako volný vzor posloužilo destilační zařízení nalezené archeology na městském hradě v Köszegu v západním Maďarsku, datované do přelomu 15. a 16. století . Konstrukce je poměrně jednoduchá, ačkoli díky svým rozměrům a technickým „záludnostem“ vyžaduje určitou zručnost hrnčíře. Z toho, ale i z počtu nalezených exemplářů je zjevné, že se nejednalo o běžné zboží. Celé destilační zařízení je sestaveno ze tří dílů. Z širší mísy určené na kvas, pod kterou se rozdělával oheň, ze zvoncovitého cylindru s vnitřním žlábkem dosedajícím přímo na mísu, v cylindru dochází ke srážení odpařené tekutiny, která stéká po vnitřních stěnách k žlábku, pak následně do úzké dlouhé hubice, v níž dochází k ochlazení alkoholu. Ta ústí do připravené kulovité nádoby, kde se výsledný produkt shromažďuje. Nevíme, jak dalece mají proporce jednotlivých dílů vliv na zdar celé akce, nicméně tvar i rozměry jsme se snažili přibližně zachovat stejné jako u dochovaných kousků. Je těžké určit, zda středověký hrnčíř používal běžnou hlínu, nebo nějakou „speciální“, která je odolnější k dlouhodobému zahřívání. My jsme vsadili na jistotu a vybrali silně ostřenou šamotovou hlínu (z toho důvodu také nepřipadalo v úvahu vytočit alembik na kruhu), odolnou vůči náhlým fyzikálním změnám, vhledem k tomu, že s průběhem žádného podobného „experimentu“ zatím nemáme zkušenost. Vnitřní stěny zařízení jsou vždy glazované, aby tekutina mohla snadno stékat po stěnách a nevsakovala se do porézního podkladu, na vnějším povrchu plní glazura funkci spíše estetickou, objevují se i alembiky na vnějšku režné, neglazované. Náš alembik je vypálený nadvakrát, přežah 950 °C a ostrý výpal (s glazurou vevnitř i vně) na 1050 °C, což je patrně o něco více než u středověkého výpalu. Alembik je tedy hotov a připraven na další, důležitější etapu své existence.

ilustrační
foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.