Ekoteroristé…

27. 11. 2007 – David Merta

Nové číslo Respektu (č. 48) přineslo mimo jiné ve sloupku Žádná věda text od Václava Cílka s názvem „Oslabení památkáři“.Václav Cílek konstatuje věc na první pohled zarážející, na druhý pak spíše smutnou. V českých zemích, na rozdíl od západního světa, neexistuje užší spolupráce mezi ochránci přírody a památkáři. Jako zásadní rozdíl mezi oběma uskupeními, která k sobě mají logicky blízko, vnímá to, že ochránci přírody si již více než 30 let budují široké zázemí. Dnes jsou tedy již pevně zakořeněni v občanské společnosti. Jejich chování jim mnohdy vynáší hanlivý název ekoteroristé. Autor „lituje“, že na rozdíl od tohoto celkem běžně používaného výrazu nezná čeština žádné památkové teroristy. Konstatuje také, že na rozdíl od ochranářů, kteří jsou schopni s určitou podporou veřejného mínění (někdy i s podporou svého ministerstva) svádět urputné boje takřka na každé úrovni, památkáři jsou považováni za kolaboranty. Přitom „mnozí památkáři mají dojem, že během posledních zhruba deseti let došlo k záměrnému rozbíjení a oslabování památkové péče právě proto, aby bohatí developeři měli volné ruce k úpravám a přestavbám památek,“ píše Cílek.Nelze než s autorem souhlasit, že ochrana památek potřebuje nové zákony a pravomoci a také že si potřebuje vychovat široké laické zázemí a systém nevládních organizací. Obojí představuje problém, každé trošku jiný. Obávám se však, že větší problém bude v tom druhém. Zákony a pravomoci tady jsou, podobně jako v jiných oblastech. Je pouze nutné, aby fungovaly všechny kontrolní mechanismy, které mají v současné legislativě oporu…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.