Opožděná zpráva o letošní konferenci Stříbrná Jihlava s jedním facebookovým 3D tipem

13. 11. 2019 – Petr Duffek, Jakub Těsnohlídek, Šimon Kochan

Již téměř před měsícem, ve druhém říjnovém týdnu proběhl v prostorách sídla Kraje Vysočina devátý ročník konference Stříbrná Jihlava. Tato konference pořádaná v tříletých intervalech již od roku 1995 je zaměřená na dějiny starého hornictví a hutnictví od pravěku do novověku. Hlavním pořadatelem bylo Muzeum Vysočiny Jihlava a spolupořadateli Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity Brno a ARCHAIA Brno, akci zaštiťoval kraj Vysočina a statutární město Jihlava. Celkově přilákala vedle 65 účastníků z českého prostředí i více než 20 cizinců z různých koutů Evropy.

Dva konferenční dny byly věnovány více než 30 příspěvkům rozdělených do devíti bloků od geologie, přes pravěkou montánní archeologii, historii báňských regionů až po blok věnovaný mapování, 3D modelování a prezentaci montánních památek.

Samostatně byly představeny dva důležité české hornické regiony - Krušné Hory a Českomoravská vrchovina. Na výsledcích výzkumů z těchto regionů byla patrná spolupráce s kolegy ze Saska, část příspěvků představila dílčí výstupy z projektu Archeomontan 2018 zaměřeného na výzkum středověkého hornictví v saské a české části Krušných hor. Dalšími projekty s přeshraniční spolupráci jsou Archiv-Net věnující se přeshraničnímu propojení kulturněhistorických sbírek v Sasku a Čechách a VirtualArch jehož cílem je nadnárodní studie o uplatnění trendů ve vizualizaci a zhodnocení skrytého archeologického dědictví pro regionální rozvoj a zvýšení ochrany památek. V rámci tohoto projektu byla vytvořena aplikace, která svým detektivním příběhem z doby vlády krále Přemysla Otakara II. provede zájemce po lokalitě Utín u Přibyslavi - Poperek (z německého Buchberg). Aplikace je zaměřena na dětské i dospělé návštěvníky této lokality a formou hry i encyklopedických hesel je seznámí s virtuální podobou hornického sídliště na konci 13. století.

Aplikace je již přístupná takže připojujeme odkaz na gůglplej a fejsbůk autora:

https://play.google.com/store/apps/details…

https://www.facebook.com/pg/virtual3DparkyVysocina/posts/

V rámci bloku příspěvků z Vysočiny byly představeny nejnovější výsledky výzkumů a dokumentace lokalit Havírna u Štěpánova nad Svratkou, Utín a Koječín na Havlíčkobrodsku dále mapování těžby železa na území bývalého brtnického panství, montánní lokality v okolí Stříbrných Hor i současný stav důlních děl v okolí Jihlavy.Archaia Brno z.ú. prezentovala výsledky dlouhodobého badatelského záměru v oblasti Starohorského couku v Jihlavě, kde proběhlo v posledních třech letech několik rozsahem malých i větších výzkumů.Konference provázel tradičně bohatý doprovodný program. První konferenční den zakončilo večerní oficiální přijetí účastníků na jihlavské radnici primátorkou města Karolínou Koubovou a historik Zdeněk Jaroš v gotickém sále radnice přiblížil vznik a obnovu Jihlavského havířského průvodu, druhý den konference proběhla prohlídka nově zrekonstruovaného hradu Roštejna a společenský večer v předhradí. V sobotu pak mohli účastníci konference navštívit několik hornických lokalit na havlíčkobrodsku.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.