návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Záchranný archeologický výzkum při brněnském kostele sv. Jakuba v zimě 2017

pátek  23. 2. 2018 – Antonín Zůbek – skrýt článek

V loňském roce jsme vás na těchto stránkách několikrát informovali o výsledcích tehdy probíhajícího záchranného archeologického výzkumu pohřebiště na Vojtově ulici. Náleží k zaniklým hřbitovům, kterých se na území Brna nachází poměrně velké množství. Sloužil obyvatelům Starého Brna, Bohunic a Starého Lískovce a od roku 1784 i nemocnicím U sv. Anny, kláštera Alžbětinek a kláštera Milosrdných bratří. Zrušen byl v roce 1883 v důsledku založení Ústředního hřbitova na Vídeňské ulici. Část veřejnosti tuto skutečnost znala, větší část však byla existencí pohřebiště v těchto místech překvapena. V roce 2017 nebyla Vojtova ulice jediným pohřebním místem, které jsme měli možnost zkoumat. Hned s počátkem roku jsme realizovali záchranný archeologický výzkum při kostele sv. Jakuba. Skutečnost, že se kolem něho nacházel hřbitov, je veřejnosti známa. Upozornily ji na ni především archeologické výzkumy, jejichž průběh během rozličných stavebních počinů mohli procházející lidé sledovat v letech 2001 až 2011. Loni je často udivovalo, že u kostela opět zkoumáme, když „zde přeci výzkum již proběhl“. Připomeňme, že záchranné archeologické výzkumu zkoumají jen tu část archeologického terénu, která by byla zničena příslušnými stavebními pracemi. Ač se již na Jakubském náměstí odehrálo poměrně velké množství stavebních počinů, stále jsou zde archeologické situace zachovány, včetně středověkých a novověkých hrobů. Nás do jisté míry překvapilo, že i přes kompletní rekonstrukci náměstí, která byla provedena v letech 2003 a 2004, se do těchto míst stále vracíme. V loňském roce to bylo z důvodu rekonstrukce parovodní přípojky pro objekty Jakubské náměstí 1 a 2. Protože byl její výkop veden v nové trase, musely být v předstihu a v koordinaci se stavbou odborně exkavovány přítomné archeologické situace. Většinu z nich představovaly pohřební aktivity. Dokumentováno bylo 176 pohřbených jedinců, které lze z velké části datovat do období středověku. Tím byla dále posílena pozice svatojakubského hřbitova jakožto „nejprozkoumanějšího“ středověkého a novověkého městského hřbitova v českých zemích a je možné ho zařadit mezi nejvíce probádané nekropole vrcholně středověké a novověké křesťanské civilizace západní Evropy. Výzkum nám do jisté míry připomnělo stávající mrazivé počasí. Výzkum probíhal přibližně ve stejné době, dny byly dokonce chladnější, teploty dosahovaly až minus 12 stupňů. Stavba a výzkum ovšem musely i přes tyto komplikace pokračovat, aby nebyl narušen letní provoz náměstí. Na tomto místě chceme vyjádřit obdiv a dík našim kolegyním. Jejich šikovnost a odolnost výrazným způsobem přispěla ke zdárnému provedení výzkumu. S minimálním zázemím a ztíženými podmínkami kompenzovanými pouze letmou cigaretkou a douškem čaje na zahřátí byl jejich pracovní výkon obdivuhodný.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english