návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Stift Rein (Rhein)

úterý  30. 5. 2017 – Marek Peška – skrýt článek

V průběhu naší letošní rakouské cesty jsme navštívili i cisterciácký klášter v Rein u Grazu. Bohužel díky nedodržení itineráře jsme na místo dorazili až v podvečer, takže jsme celý areál shlédli pouze zvenčí, vyjma klášterního kostela Nanebevzetí P. Marie. Mohli jsme tak shlédnout především pozdně středověký systém mohutného opevnění na západní straně klášterního areálu, které bylo vystavěno v několika po sobě jdoucích fázích, a to především v pozdní gotice, kdy se přiblížil Turek...Klášter byl založen roku 1129 markrabětem Leopoldem Silným. Byl zamýšlen jako rodové pohřebiště. Jednalo se o nejstarší cisterciácký klášter na území dnešního Rakouska. Bazilika dokončená roku 1138 byla v letech 1738 až 1747 barokizována Johannem Georgem Stenggem z Grazu. Zároveň byl přestavěn i celý klášterní areál. Ten byl přestavován již v gotice a renesanci, což je dnes vidět na malém ambitu. Hospodářský dvůr v sobě mimo jiné obsahuje románskou stavbu hospice. Prošel několika opevňovacími a přiopevňovacími fázemi. Podobu areálu v době kolem třicetileté války věrně zachycují veduty. V letech 2002 až 2007, kdy probíhala rekonstrukce, došlo k archeologickému odkrytí pozůstatků středověké křížové chodby a hřbitova. V letošním roce pak o románském klášteru vyšla monografie („Das romanische Rein. Kirche und Klausurkomplex des 12. Jahrhunderts im Kontext mittelalterlicher Zisterzienserarchitektur“ od Elisabeth Brenner), kterou jsme si bohužel nemohli zakoupit. Hospodářský dvůr byl v 70. letech minulého století adaptován pro komunitní potřeby. Zajímavým prvkem pak je komplex obytných staveb ze stejného období, který byl vestavěn do nejzápadnější části klášterního opevnění, nad nímž našinec zůstává v lehkém údivu.

Literatura: Fillitz, H. (Hg.) 1998: Geschichte der bildenen Kunst in Österreich. Früh- und Hochmittelalter.

https://www.stift-rein.at/

https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Rein/

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english