návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Tasovské kolokvium

čtvrtek  30. 4. 2015 – David Merta – skrýt článek

Před nedávnem jsem na tomto místě psal, v souvislosti s tasovskými kostely, o budoucím semináři zaměřeném na výzkumy sakrální architektury, který má být v Tasově. Jak čas běží, tak i seminář je dnes již minulostí, byť nedávnou. Uskutečnil se minulý pátek 24. dubna 2014, v zasedací místnosti Obecního úřadu. Účast byla větší, než jsem si myslel. Panu profesoru Ungrovi, jakožto nejvýznamnější pořadatelské autoritě, se podařilo kolem akce seskupit více než čtyřicet badatelů, zájemců i novinářů. Vlastní kolokvium lze dle přednesených příspěvků rozdělit na tři části. První se týkala obecně církevních staveb (jejich úlohy a vlastnictví), druhá souvisela přímo s Tasovem (archeologický, antropologický a stavební výzkum a průzkum a historické bádání ohledně pánů z Tasova) a třetí byla jakýmsi přídavkem, tu více či méně se dotýkajícím tasovských reálií. Účastníci akce dostali oběd ve školní jídelně, shlédli expozici v bývalé márnici a po ukončení programu měli možnost prohlédnout si kostel s výkladem otce Pavla Kryla, a co bylo z mého pohledu nejdůležitější, podívat se i do krovů (k tomu se snad v budoucnu vrátím). Mimo jiné jsme mohli shlédnout i ornát, jehož prapůvodní část tvořily výšivky zhotovené na císařském dvoře Josefa I., kde je vytvořily dvorní dámy, budoucí hraběnka Paarová a dokonce i císařovna. Akce proběhla poklidně, v prostředí připomínajícím takřka rodinný kruh. Lze ji považovat za úspěšné ukončení jedné etapy tasovských aktivit zaštítěných panem profesorem Ungrem, tasovským farářem Pavlem Krylem (kéž by takových duchovních správců, jenž by dbali nejen svých oveček, bylo víc!) a samosprávou reprezentovanou starostou městečka Pavlem Pavlíčkem.

My jsme se účastnili dvojicí přednášek, které se částečně dotkly tasovských témat. První byla věnována výzkumu dolnokounického kláštera a sídla Viléma z Pulína, druhá pak tzv. „vlastnickému“ kostelu v Čáslavicích. Přednesené příspěvky budou publikovány, takže zůstane i hmatatelný důkaz toho, že kolokvium proběhlo.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english