návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Setkání v Josefovském údolí 2014 (v areálu TMB u huti Františky)

středa  28. 5. 2014 – David Merta – skrýt článek

Přípravy na letošní setkání v Moravském krase začaly v areálu huti Františky v sobotu 17. května, tedy týden před akcí. Začalo se s reparací a znovuvýstavbou železářských pecí (celkem čtyři, později přibyla jedna polská a jedna maďarská), od soboty byl také stavěn milíř, tentokrát z bukového dřeva (k vidění tak byli tesaříci bukoví), který byl zapálen v pondělí. Počasí nepřálo, ale elán zúčastněných vše překonal. V průběhu týdne se uskutečnil tradiční vorkšop věnující se raně středověkému železářství a kovářství. Mimo obvyklých účastníků z tuzemska byli přítomni kolegové z Maďarska, Slovenska, Rakouska, Francie a Polska. Zároveň takřka nepřetržitě probíhaly tavby v pecích, kterých se uskutečnilo dvanáct. Tavby byly jako vždy doprovázeny vědeckými, badatelskými i laickými pozorováními. Opravena byla hrnčířská pec i pec chlebová. Obnoven byl také ohradní plot, kdy opět byla zvolena košatina, která se v minulosti osvědčila jako trvanlivější. V páteční podvečer dorazila slovanská družina, ne tak početná jako v minulosti, jež měla tentokrát předvádět hlavně různá řemesla. Nikoliv boj a mečování. Vše potřebné se pro sobotní program podařilo zavčasu připravit. V sobotu 24. května, bylo slunečno. Předpověď počasí meteorologům jako obvykle nevyšla. Žádný ze Slovanů také letos naštěstí nikomu nic neobětoval, což zřejmě bylo v tomto ohledu dobře. Od rána pracovala dvojice železářských pecí, peklo se v chlebové peci, dobíhal výpal keramiky, začal se rozebírat milíř. Z řemesel bylo předváděno soustružení na nožním soustruhu, mletí obilí na ručním mlýnku, prodávaly se placky, tepalo se, odlévalo z cínu, pletlo se, házelo oštěpem, vyráběl se kolomaz, odkapával alembik, točilo se na kruhu a kovalo v kovárně. Všechno pečení, odlévání a tavení se dařilo, podobně i výpal keramiky. Odbyt placek byl uspokojivý. Příchozí si mohli potravu tepelně upravit na ohni. Lidu se sešlo nepočítaně, někteří přijeli až z Prahy, celá akce vyzařovala přátelského ducha. Já jsem si odnesl dojem snad nejzdařilejšího Setkání za celou dobu jeho pořádání. Takže opět za rok, kdy bude 15. „jubilejní“ ročník.

ilustrační
foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english