návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Dokončení výzkumu barokního konventu v někdejším klášteře premonstrátek v Dolních Kounicích

pondělí  30. 9. 2013 – David Merta - Marek Peška – skrýt článek

V průběhu letošního roku pokračoval archeologický výzkum doprovázející rekonstrukci barokního konventu v Dolních Kounicích. O výzkumu jsme informovali již v loňském roce http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=526 - zde naleznete i podrobnosti o historii dolnokounického kláštera). Letošní výzkum spočíval v preparaci a začištění snížených podlah místností v přízemí a doplňkových sondážích, jenž nám napomohly v interpretaci a dataci jednotlivých stavebních etap. V ověřování jsme se soustředili na I. stavební fázi, kterou reprezentuje románské kvádříkové zdivo a II. stavební fázi, která je charakteristická kamenným zdivem pojeným oranžovou maltou a maloformátovými cihlami použitými při armování ostění a vyzdění kleneb. Postupně se nám podařilo rekonstruovat celou kvádříkovou stavbu obdélného půdorysu o vnitřních rozměrech 17 x 6,5 m orientovanou ve směru Z-V, ke které nepřiléhaly žádné další objekty z téhož období. Sondou v místnosti 1.20 umístěnou do interiéru románského objektu bylo zjištěno, že celý prostor byl původně podsklepen, úroveň podlahy se nacházela cca 2,5 m pod tehdejším terénem. Tato zajímavá skutečnost nám krom jiného odpověděla i na otázku proč jsme prozatím ani v jedné ze sond nedosáhly podloží. Nejpozději v první polovině 13. století, nejspíše však ještě dříve (keramika ještě není zcela vyhodnocena) byla podlaha interiéru v souvislosti se změnou užívání objektu významně zvýšena. Interiér byl v této době (patrně II. stavební fáze) nově rozčleněn a zaklenut valenou klenbou. Takto vzniklou stavbu lze funkčně interpretovat jako klášterní refektář. Na sklonku středověku byla celá prostora rozdělena příčkou s centrálním průchodem, před výstavbou příčky byla snesena klenba a opět mírně zvýšena podlaha. Tyto situace byly dokumentovány při výzkumu jižní části chodby. Dvě sondy umístěné v chodbě v předpokládaném prostoru exteriéru, při jižní stěně kvádříkové stavby, zachytily původní terén s výrazným kulturní souvrstvím dokládajícím zřejmě intenzivní pravěké osídlení. V prostoru barokního konventu nebyly narušeny žádné hroby. Jediné sekundárně uložené lidské kosti byly vyzvednuty ze zásypu, jenž souvisel s výplní výkopů pro jeho výstavbu. Výzkumem bylo zjištěno, že k románskému objektu byly až do počátku novověku připojovány další přístavby ze severu, západu a východu. Jejich další průběh mohou osvětlit pouze nové výzkumy.Zcela jistě můžeme konstatovat, že jsme s výsledky výzkumu nadmíru spokojeni. Ale jak to tak bývá, získali jsme krom mnoha odpovědí i mnoho dalších podnětů a otázek. Asi nejzajímavější z nich je otázka funkce románského objektu, o němž je lákavé uvažovat jako o sídle Viléma z Pulína, které předal po založení klášteru…Doufáme, že výzkumy v areálu Rosa Coeli budou doprovázet rekonstrukční práce i v následujících letech a že se tedy postupně podaří zkompletovat pohled na vývoj jednoho z nejstarších moravských klášterů.

ilustrační foto

ilustrační foto

Pohled na sondu v místnosti 1.20Pohled na sondu v místnosti 1.20

Sonda v místnosti 1.20Sonda v místnosti 1.2

Sonda v místnosti 1.20Sonda v místnosti 1.20

Zásyp románského suterénu dokumentovaný
v sondě v místnosti 1.20Zásyp románského suterénu dokumentovaný v sondě v místnosti 1.20

Interiér suterénu - pohled na část severní stěny s mladší
gotickou zazdívkouInteriér suterénu - pohled na část severní stěny s mladší gotickou zazdívkou

Celkový pohled do
chodby od severuCelkový pohled do chodby od severu

Průhled
z chodby do místnosti 1.20Průhled z chodby do místnosti 1.20

Pohled
do chodby na jižní, exteriérovou stěnu románské stavbyPohled do chodby na jižní, exteriérovou stěnu románské stavby

ilustrační
foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Černá - románské zdivo; oranžová
- 13. století; fialová - pozdní gotika; žlutá - položené
sondyČerná - románské zdivo; oranžová - 13. století; fialová - pozdní gotika; žlutá - položené sondy

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english