návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

EDISON 2013 (poprvé)

středa  14. 8. 2013 – David Merta-Petr Holub – skrýt článek

Pomalu se rozbíhající záchranný archeologický výzkum v Brně, v prostoru budoucího Paláce Edison (mezi ulicemi Koliště a Vlhká), přináší první informace o brněnské minulosti. Zatím jsou obnažovány základy industriálních staveb z 19. a počátku 20. století, podobně i zatrubnění Ponávky. Výstavba zmíněných industriálních staveb, jejichž činnost byla závislá právě na vodě z Ponávky (ta poháněla stroje), většinou poničila svrchní části novověkých archeologických stratigrafií. Víceméně nenarušený archeologický terén začíná v hloubce cca 2 m pod současnou úrovní. Od tohoto horizontu pak začne plošný výzkum lokality. Prozatím se podařilo z odpadních vrstev, které byly využity ke zvýšení terénu kolem koryta Ponávky, o čemž existují dobové zprávy v městských knihách, získat soubor komorových a nádobkových kachlů ze druhé poloviny 15. století. Za povšimnutí stojí kachel s motivem erbu pánů z Kunštátu, zlomek čelní stěny pravděpodobně se sv. Jiřím a spodní díl kachle s moravskou orlicí.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english