návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Suchá Rudná, komise

pátek  28. 6. 2013 – David Merta – skrýt článek

Ve středu 26. června proběhla v Suché Rudné komise na záchranném archeologickém výzkumu doprovázejícím zemní práce realizované v souvislosti s rozšiřováním vybavenosti penzionu Holzberg. Výzkum provádí NPÚ ÚOP Ostrava, respektive jeho opavské archeologické pracoviště. Stavební jáma zasáhla relikty konstrukcí technologických zařízení, která souvisí s rýžováním zlata. Obrovskou výhodou archeologů je, že s nimi spolupracuje Josef Večeřa z České geologické služby. Ten se dlouhodobě zabývá dějinami rýžovnictví v širším regionu a samozřejmě geologií jako takovou, takže všechny technologicko geologické informace mají archeologové z první ruky. Výzkum představuje v podstatě drobnou sondu do rozsáhlé exploatační aglomerace, která se nachází pod celou dnešní Suchou Rudnou a v jejím okolí. Díky množství dřevěných prvků bude zřejmě možné všechny zachycené aktivity datovat. První data, která byla získána, umožňují zkoumané relikty položit do 30. let 13. století. Doposud probíhající výzkum přinese zajisté mnohé nové poznatky, také však nastolí nové otázky. Pomůže některá archeologická zjištění učiněná v bližším okolí postavit do nových souvislostí. Součástí komise byla i krátká vycházka po reliktech historické těžby v okolí vedená Josefem Večeřou. Pak následoval výborný společný oběd, po něm krátká trefná prezentace (Pavel Malík, Josef Večeřa a Michal Zezula) s výstavkou vybraných nálezů. Závěrem lze konstatovat, že se jedná o zásadní výzkum týkající se dané problematiky a již teď se můžeme těšit na jeho závěry, zpracování a publikování. Jak poznamenal Jindra Hlas, teď už každý ví, že takto zachovaných rýžovnických aktivit z období vrcholného středověku je v Suché Rudné spousta. A nikoho to nepřekvapuje, nikdo se vlastně nediví. Přitom před měsícem tomu tak ještě nebylo…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english