návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Objevy průzkumných sond na Mendlově náměstí

pondělí  16. 5. 2011 – Antonín Zůbek  – skrýt článek

Tak jako každoročně i letos realizovala naše společnost archeologický dohled sond kopaných v rámci projektu Sanace brněnského podzemí. Tento projekt magistrátu probíhá už dlouhou řadu let. Jeho účelem je nalézt a zajistit neznámé duté prostory pod povrchem (sklepy, studny atd.). Během března a dubna byly vykopány 3 sondy také v jižní části Mendlova náměstí v „zeleném ostrůvku“ mezi vozovkou a tramvajovým kolejištěm. Až do 60. let 20. století zde stála zástavba severní linie Měšťanské, od r. 1918 Křížové ulice. Stávající Křížová je pouze jejím zlomkem. Původně začínala už od Pekařské ulice a vedla těsně podél nemocnice U sv. Anny a dále po obvodu dnešního náměstí. Jeho součástí se stala v r. 1967. Podél severní linie domů protékalo vedlejší rameno řeky Svratky, využívané už od středověku jako mlýnský náhon. Dnes je zkanalizováno a zasypáno. Součástí asanované zástavby byla také starobrněnská radnice. Dvě sondy narazily na segmenty jejích sklepních prostor. Třetí šachtice dokumentovala zdiva sousedního domu. Zajímavým objevem v zásypu jednoho ze sklepů byla malá skleněná lahvička. Původně obsahovala výrobek z německé továrny F. A. Richtera, kterou založil v r. 1876 v Rudolstadtu. Zabýval se výrobou a prodejem „medikamentů“ především prostředků proti bolesti. „I když vás nemusí vyléčit, budete se cítit lépe“. Při jejich výrobě byl užíván kokain. Richter se věnoval také dalším odvětvím. Např. v r. 1880 koupil od bratrů Lilienthalových práva na výrobu skládacích hlavolamů, která funguje dodnes (http://www.anchor.cz/). Logem společnosti byla kotva.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english