návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Česká 6

pondělí  28. 2. 2011 – David Merta – skrýt článek

Minule jsem na tomto místě psal o poměrně vzdálené historii majitelů dnes již neexistujícího domu, který stával na místě jednoho z největších doposud dochovaných nájemních domů v Brně – České 6. On je tento dům v historickém jádru doopravdy nejstarší a největší stavbou tohoto typu. Postaven byl po roce 1845 velkostatkářem a dvorním radou Antonem Johannem von Chlumetzky (1777-1864). Dům bývá nazýván „Anenským dvorem“ – ke jménu dala podnět socha sv. Anny umístěná v úrovni 3NP východního křídla domu. Ve dvoře domu se nachází vložený objekt bývalé tiskárny Lidových novin, které měly v domě od roku 1907 svou redakci. Právě zde, v jedné z redakčních místností ve 2NP, se 12. ledna 1928 zastřelil Rudolf Těsnohlídek. V přízemí pak bývala známá Brichtova kavárna. V současnosti stavba změnila majitele. Takže se mimo jiné nabízí lákavá možnost kavárnu obnovit…Přikládáme něco fotografií (3D) pro představu o vzhledu domu.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english