návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Zpřístupnění podzemí na Zelném trhu

středa  9. 12. 2009 – David Merta – skrýt článek

Probíhající práce na velkorysém projektu zpřístupnění brněnského podzemí s sebou přináší i nejrůznější poznatky archeologické a stavebně historické. Kombinaci obou dokládá i nález reliktů sklepa vrcholně středověkého domu, který stával na místě dnešní parcely Zelný trh 21. Ve středověku se jednalo o parcely dvě, západní patřila Petrovi Doubravnickému, východní Ottovi z Modřic (v roce 1348). Pozůstatky sklepa náležely k domu prvně jmenovaného. Podařilo se zachytit severovýchodní kout sklepa, část jeho východní i jižní stěny a při SV koutě umístěnou vstupní šíji o světlosti 1,2 m. Ve dvorním zázemí pak byly dokumentovány pozůstatky tří středověkých odpadních jímek. Současný dům vznikl někdy na konci 19. století, v roce 1911 byl v majetku Moritze a Katherine Nowotny.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english