návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Západní průčelí dominikánského kostela sv. Kříže v Jihlavě

čtvrtek  27. 8. 2009 – David Merta, Marek Peška – skrýt článek

Pokračují archeologický výzkum při rekonstrukci bývalého dominikánského kostela sv. Kříže v Jihlavě se posunul k západnímu průčelí. Zde, jak jsme tušili a odkryté situace to i doložily, je jeden ze klíčů k pochopení starších stavebních dějin kostela. Dobře se zde podařilo doložit úroveň povrchů ulice ve vztahu k ústupkovitému portálu, postupný nárůst těchto komunikačních úrovní a s tím související zvyšování prahu portálu. Stejně tak se alespoň částečně ukázalo primární řešení západního průčelí z doby kolem roku 1260, jež předcházelo novému řešení zaklenutí lodi, které si vynutilo stavbu nových opěrných pilířů…A navíc vše bylo estetické a fotogenické!Starší informace o probíhajícím archeologickém výzkumu a stavebněhistorickém průzkumu kostela sv. Kříže naleznete na našem zápisníčku k 2.3.20091.4.2009 .

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english