návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Další živé přehledy výzkumů za námi

pondělí  27. 4. 2009 – David Merta – skrýt článek

Minulou středu a čtvrtek (22. a 23. dubna) proběhly na Špilberku 16. „živé“ přehledy výzkumů na Moravě a ve Slezsku. Zaznělo celkem 36 příspěvků zahrnujících takřka všechna historická a prehistorická období vyjma paleolitu. Objevili se v podstatě tíž přednášející jako v minulých letech. Drtivou převahu měli studenti (to díky tomu, že za účast jsou kredity…). Myslím si, že je dobře, že jsou na takovouto akci motivováni. Mají jedinečnou možnost vidět a slyšet to, co mnohdy jinde viděno, slyšeno ani napsáno nebude (to neplatí jen pro studenty). Mohou také posoudit, jak se jednotlivé oprávněné instituce svému poslání věnují – prezentace to dokládají vcelku přesvědčivě. A případně si i vybrat, se kterou institucí budou „kopat“. Poměrně zajímavý moment představoval blok přednášek o stavu systematických výzkumů, a to převážně školních (Pohansko, Rokštejn, poprvé Hradisko sv. Hypolita a tradičně akademické výzkumy Mikulčických). Jsem pevně přesvědčen o tom, že živé přehledy (ač nedosahují takového zájmu a účasti jako přehledy české) mají své místo na slunci i přes to, že je někteří badatelé z nejrůznějších objektivních či subjektivních důvodů nemohou navštívit…

Největší dík patří pořádajícímu Muzeu města Brna (Zuzana Holubová – Lea Chatrná – Staňková – Aleš Navrátil; vedoucí Petr Vachůt byl v lázních), které zabezpečilo takřka celou akci (naše spolupořádající společnost vše jistila z povzdálí). Doufám, že přehledy budou pokračovat i dále. Zuzana Holubová pak vytvořila pěknou statistiku účasti. Jejím zveřejněním dodáváme na vědeckosti vyhodnocení akce.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english