návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Středověký dům na Orlí 21 (archeologický výzkum dvou středověkých parcel na Orlí 19-21)

pátek  30. 1. 2009 – David Merta-Petr Holub – skrýt článek

Probíhající archeologický výzkum na dvou středověkých parcelách v dnešní ulici Orlí postupně odkrývá další kousky mozaiky jejich stavebního vývoje. Nejnověji byla v místě bývalé východnější parcely odkryta takřka polovina vrcholněstředověkého sklepa. Dostává se nám tak tedy pokračování ve vývoji zástavby na parcele. Již známe přinejmenším jeden sklep domu (hospodářské stavby) dřevohliněného, který tomuto sklepu předcházel.

Původně takřka čtvercový sklep byl plochostropý, v 16. století byl valeně zaklenut. V průběhu novověku byla nadzemní část domu rozdělena na dva prostory, což naznačuje nad klenbou vybudovaný vynášecí pas příčky. Vzhledem k dispozici a vztahu k uliční čáře (ta již byla zcela jistě stabilizovaná) se můžeme domnívat, že se primárně jednalo o kamenate, která se později stala základem zděného středověkého domu. Majitele, respektive majitelku domu známe k polovině 14. století, kdy jím měla být jistá Liebhartina. Dalším známým vlastníkem je až roku 1477 v berní knize zapsaný Mikuláš a po něm roku 1499 Petr Schuelder.

Sklep domu (i když dům byl již dávno mnohokráte přestavěn) plnil svou funkci až do onoho nešťastného poledne 20. listopadu 1944, kdy byl dům zasažen 500 lb. pumou z B-17G z 97 BG náležící do 5 BW.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english