návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Dějiny selského stavu v raném socialismu

pondělí  31. 3. 2008 – David Merta – skrýt článek

Nedávno vyšla kniha „Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy“ zabývající se osudem soukromých zemědělců v prvním desetiletí po druhé světové válce. Autorem je Karel Jech, který se na Vysoké škole ekonomické a po té i v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR věnoval problematice hospodářských a sociálních dějinami. Kniha je shrnující prací jeho dlouhodobého studia. Název napovídá, čím především se publikace zabývá. Mimo jiné dává částečnou odpověď na to, proč naše kulturně-hospodářská krajina vypadá, jak vypadá. Je nasnadě, že minulý režim svými nesmyslnými sociálními experimenty, které byly založeny na sovětském vzoru, pokřivil charaktery nejen ve vztahu k lidem, ale i přírodě. Napomohl tomu i odsun německého obyvatelstva, které se v pohraničí zabývalo především zemědělstvím. Kniha rozhodně stojí za pozornost, můžeme ji brát jako doplněk „Dějin selského stavu“ Kamila Krofty. Text je vybaven dobovými fotografiemi, připojena je rozsáhlá příloha kopií dobových dokumentů. Ty na konkrétních osudech ukazují, co vše bylo možné a žádoucí v rámci třídního boje.

Karel Jech
Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy
Vyšehrad 2008
ISBN 978-80-7021-902-7
Distribuce např. kosmas.cz

ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english