návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Nález nejstaršího dřevohliněného domu v Brně ...

středa  19. 7. 2006 – Marek Peška – skrýt článek

Počátkem července byla zahájena přístavba lékařských ordinací k lékarně na Orlí 10. Přesto, že byly původní středověké domy zbourány v 50. letech, zůstaly v prostoru dvorku některé plochy nedotčené a je zde v současnosti prováděný záchranný archeologický výzkum. Největším objevem je pozůstatek dvou fází suterénu dřevohliněného domu z níž starší byl postaven pochází již v závěru 12. století a mladší v první polovině 13. století. Jde o prozatím nejstarší nálezy svého druhu v Brně. Dům první fáze měl dřevěnou drážkovou popř. srubovou konstrukci a mladší dům měl sloupovou konstrukci po níž zůstalo zachováno devět sloupových jam.

Pracovní snímek z výzkumu.

ilustrační foto

Pohled na odkrytý půdorys suterénu mladší fáze dřevohliněného domu.

ilustrační foto

Pohled na obě fáze dřevohliněného domu (červeně - rekonstrukce starší fáze; modrá - rekonstrukce mladší fáze).

ilustrační
foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english