návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Pokračování průzkumu kolejiště před kostelem sv. Tomáše ...

úterý  26. 7. 2005 – Václav Kolařík – skrýt článek

V dalším průběhu prací při rekonstrukci kolejiště na Moravském náměstí před kostelem sv. Tomáše, byly odkryty základy barokní Veselé brány a pozůstatky renesančního opevnění augustiniánského kláštera. Zajímavým zjištěním je také intenzivní osídlení prostoru za městskými hradbami ve středověku i novověku, jehož dokladem jsou například pozůstatky pece na vápno a suterénu dřevohliněného domu ze 13. století. Zcela unikátním nálezem je zlomek reliéfní dlaždice s vyobrazením vinaře pocházející také ze 13. století.

Výzkum před kostelem sv. Tomáše na Moravském náměstí

Výzkum
před kostelem sv. Tomáše na Moravském náměstí

Výzkum
před kostelem sv. Tomáše na Moravském náměstí

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english