Plocha výzkumu se zjištěnými archeologickými situacemi. Uprostře

Plocha výzkumu se zjištěnými archeologickými situacemi. Uprostřed (šedě) je patrný zjištěný suterén dřevohliněného domu