Archaia Brno z.ú.

je česká nestátní nezisková organizace. Do roku 2018 se statutem obecně prospěšné společnosti, nyní transformovaná na zapsaný ústav. Posláním ústavu je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek, a také výchova, vzdělávání a popularizace v oblasti archeologie a památkové péče.

Těžištěm činnosti našeho ústavu jsou záchranné a předstihové archeologické výzkumy a stavebně historické průzkumy na území historických jader a předměstí moravských měst a městeček, především Brna a Jihlavy, a vyhodnocování jejich výsledků. Výsledky výzkumů se snažíme prezentovat odborné i laické veřejnosti a využívat je i pro potřeby památkové péče.GDPR - Informace o zpracování osobních údajů ke stažení zde (PDF) ...Zajímavosti a novinky najdete v sekci Zápisníček...Hledáme brigádníky na výzkumy v Brně.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 777 239 074 (Mgr. Václav Kolařík)
od 100 Kč/hod.

David MERTA

Ředitel Archaia Brno o. p. s. Archeolog - vedoucí pracoviště Archaia Brno o.p.s. Předseda odborné rady společnosti Archaia Brno o.p.s. Člen redakční rady společnosti Archaia Brno o.p.s. nar. 18. 1. 1967 v Brně
20. 03. 2014 20:31

Mgr. Petr HRUBÝ Ph.D.

Archaia Brno o. p. s. - zástupce ředitele Archaia Brno o. p. s. - archeolog Vedoucí pracoviště Jihlava Člen Odborné rady společnosti Archaia Brno o.p.s. Člen dozorčí rady Labrys o.p.s. Člen dozorčí rady Archaia jih o.p.s. Doktorské studium na KA FF UK nar. 1. 6. 1973 v Praze
20. 03. 2014 20:30

Anna HOFFMANOVÁ

Archaia Brno o. p. s - ekonomická asistentka nar. 27. 6. 1979 v Praze
20. 03. 2014 20:29

Mgr. Václav KOLAŘÍK

Archaia Brno o. p. s - archeolog Studium na Filosofické fakultě MU v Brně, obor historie-archeologie nar. 22.5.1978 v Brně
20. 03. 2014 20:29

Lenka KOSOVÁ

Archaia Brno o. p. s. - asistentka archeologického výzkumu Vedoucí laboratoře nar. 11. 9. 1976 v Poličce
20. 03. 2014 20:29

Mgr. Marek PEŠKA

Archaia Brno o.p.s. - archeolog Člen Odborné rady společnosti Archaia Brno o.p.s. Člen redakční rady společnosti Archaia Brno o.p.s. Doktorské studium na ÚAM FF MU nar. 28. 6. 1973 v Brně
20. 03. 2014 20:28

Mgr. Dana ZAPLETALOVÁ

Archaia o. p. s. Brno - archeoložka Členka odborné rady společnosti Archaia Brno o.p.s.
20. 03. 2014 20:27

Mgr. Antonín ZŮBEK Ph.D.

Archaia Brno o. p. s.- archeolog Člen odborné rady společnosti Archaia Brno o.p.s. Doktorské studium na ÚAM FF MU nar. 7. 9. 1976 ve Zlíně
20. 03. 2014 20:27

Pracoviště JIHLAVA

Jihlavské pracoviště Vzniklo v roce 2002 se zaměřením na záchranné archeologické výzkumy v historickém jádru Jihlavy a jeho okolí. V současnosti působí v rámci celého kraje Vysočina.
30. 08. 2010 11:48

ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘI SANACI PODZEMÍ – BLOK 43

Tisková
29. 07. 2004 12:52

Brno - Beethovenova, parc. č. 67

V souvislosti s hloubením výkopu nové výtahové šachty pro budovu Beethovenova 4 se dne 29.11. 2001 uskutečnil záchranný archeologický výzkum, který provedla brněnská pobočka občanského sdružení Archaia. Byly zjištěny pozůstatky osídlení 13. století a odryt relikt zdiva patřící klášteru augustiniánek Cella Sanctae Mariae, založeného roku 1240.
23. 07. 2004 12:40

Brno - Bratislavská 30, 32, parc. č. 742, 745

V souvislosti s výstavbou nové budovy Divadla Radost proběhl ve dnech 24.9. – 12.10. 2001 archeologický výzkum v prostoru parcel 742 a 745. Provedla ho Archaia Brno, o.p.s. Podařilo se zachytit sídlištní aktivity z mladší doby bronzové (13. až 8. Století před Kristem). Daný prostor pak byl kontinuálně osídlen od 13. století až do dnešních dnů.
23. 07. 2004 12:37

Brno - Kartuziánský klášter

V souvislosti s výstavbou nového posluchárenského komplexu FEI VUT Brno v areálu bývalého kartuziánského kláštera na Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli proběhl ve dnech 7.8.–24.10.2001 na této lokalitě záchranný archeologický výzkum.
23. 07. 2004 12:36

Brno - Blok 89b, parc. č. 5/1, 7/1

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v měsíci květnu 2001 uskutečněn archeologický výzkum na Mendlově náměstí, který provedla brněnská pobočka občanského sdružení Archaia. Položenými sondami byl zjištěn poměrně obrovský nárůst (nejméně 2,5 m) terénu během 12. a 13. století prostřednictvím náplavových a "kulturních" vrstev. Podařilo se snad také rozeznat úrovně terénu 14. století, kdy zde byl budován Starobrněnský klášter, založený v roce 1323 Eliškou Rejčkou.
23. 07. 2004 12:34

Brno - Údolní 8

V souvislosti s „rekonstrukcí a dostavbou objektu Údolní 8“ byl uskutečněn v měsících červnu 2001 až květnu 2002 záchranný archeologický výzkum. V těchto místech se nacházelo již od období vrcholného středověku předměstí Brna zvané „Švábka“.
23. 07. 2004 12:32

Brno - Josefská 7, 9/ Novobranská 24, 26, 28 parc. č. 228, 229, 230, 234/2

V souvislosti s výstavbou objektu Josefská 7 a 9 se ve dnech 24.7. – 4.9. 2001 uskutečnil záchranný archeologický výzkum. Provedla ho brněnská pobočka občanského sdružení Archaia. V části plochy, která byla zemními pracemi zasažena nejvíce proběhl již dříve archeologický výzkum, který ovšem není dosud zpracován.
23. 07. 2004 12:30

BRNO, sanace podzemí, blok 41 Jakubské náměstí

Farní kostel sv. Jakuba většího a jeho nejbližší okolí v historických a archeologických pramenech Kostel sv. Jakuba byl postaven počátkem 13. století poblíž městských hradeb jako centrum farnosti, sdružující německy mluvící obyvatelstvo právě vznikajícího Brna. Vedle farnosti svatopetrské, jejíž obyvatelé byli domácího původu, lze i svatojakubskou považovat za jedno z krystalizačních jader středověkého města.
23. 07. 2004 12:27

Radnická, parc. č. 430

V souvislosti s „projektem sanace brněnského podzemí“ byl v měsíci říjnu 2001 uskutečněn záchranný archeologický výzkum na ulici Radnické, který provedla brněnská pobočka občanského sdružení Archaia. Podařilo se zachytit pozůstatky sídlištních aktivit 13. století, pravděpodobně někdy z počátků středověkého města.
23. 07. 2004 12:22

Brno - Petrov 3, parc. č. 344

V souvislosti s rekonstrukcí objektu č. p. 3 na Petrově uskutečněnou v letech 2001-2002, provedla brněnská pobočka občanského sdružení Archaia výzkum. Akce přinesla cenné informace ke stavebnímu vývoji jmenovaného domu, jehož historie nebyla do té doby zcela objasněna.
23. 07. 2004 12:21

Modřice, nám. Svobody, č.p. 91-93

Záchranný výzkum, prováděný od dubna do září t.r. vyvolal plán demolice objektu staré ra dnice a výstavba nové stavby téhož určení v severozápadním koutu náměstí. V první etapě proběhla dokumentace historické stavby. Následný odkryv omezený na plochy ohrožené základovými o výkopy, přinesl některé pozoruhodné výsledky.
23. 07. 2004 12:06