Archeologický výzkum při kostele sv. Jakuba - odkrytá situace se

Archeologický výzkum při kostele sv. Jakuba - odkrytá situace se základy středověkého kostela