návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Blondýnka z Vojtovy

úterý  19. 3. 2019 – Jiří Grünseisen - Václav Kolařík - Lenka Sedláčková – skrýt článek

Jak jsme psali na počátku prosince minulého roku, při pokračování výzkumu Starobrněnského hřbitova na Vojtově ulici (zkoumaný prostor lze přesně datovat do let 1866-1883) se nám podařilo odkrýt první kovovou rakev. Přestože tyto nálezy nejsou na novověkých hřbitovech ojedinělou záležitostí, přeci jen nás trochu překvapilo, že nám se toto „poštěstilo“ až při odkrývání dvanáctistéhodevětaosmdesátého pohřbu. Samotná rakev, snad ze zinkového plechu, či zinkové slitiny, nebyla nijak výrazně zdobena, jen opatřena šesti nožkami v podobě lvích tlap.
Vzhledem k časovým možnostem, ale i naší domněnce, že v rakvi by se mohlo „dochovat víc, než je obvyklé“, jsme se rozhodli rakev neotevírat a vyzvednout ji celou i s jejím obsahem. Samotné vyzvednutí i transport rakve byl pro nás menším oříškem, ale i to se s pomocí našich šikovných brigádníků nakonec podařilo.
Po domluvě s kolegy z Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a LF MU jsme rakev převezli k nim, kde byla opatrně a samozřejmě odborně otevřena. Vzhledem ke skutečnosti, že rakev byla již částečně tlakem zásypu poškozena, dostalo se dovnitř rakve množství hlíny.
Po jejím odpreparování byly odkryty „pouze“ kosterní ostatky. Naše domněnka, že by se mohl dochovat např. šat, obuv či jiné součásti podléhající běžně rozkladu, se bohužel (?) nepotvrdila. Snad jen zbytky vlasů a předběžné antropologické určení naznačují, že v rakvi byla pohřbena „blondýnka“. Na svou poslední cestu byla vybavena růžencem a její rakev byla vystlána pilinami.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english