návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Hledání Ivančického hradu…

čtvrtek  6. 12. 2018 – Marek Peška, Pavel Staněk – skrýt článek

Již druhý měsíc máme výjimečnou možnost nahlížet hluboko pod dlažbu Palackého náměstí v Ivančicích, což je nejen rodiště známého českého herce Vladimíra Menšíka, ale i někdejší významné královské město. Vykopávky zde v minulosti probíhaly poskrovnu, takže toho o nejstarších dějinách Ivančic moc nevíme. Nicméně velký kus práce zde počátkem devadesátých let dvacátého století odvedl Jiří Doležel, který zdokumentoval základní sledy středověkých souvrství v historickém jádru, ale zachytil také někdejší pravěké osídlení a získal i několik raně středověkých nálezů. Na jeho soustavnější práci později bohužel nikdo nenavázal a i působení naší společnosti a dalších kolegů v Ivančicích bylo spíše občasné a dotklo se až na výjimky historických předměstí. Bylo tomu nepochybně i z důvodů hloubek, ve kterých se nejstarší archeologické nálezy nachází. Na náměstí je to přibližně kolem dvou metrů. Krom počátků královského města sahajících do 13. století, zůstávají stále nerozpleteny otázky staré „Ivaně“ zmiňované ve 12. století, ale i Ivančického hradu, který měl ve městě stávat do 16. století. Archeologický výzkum při farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, sice rozsahem nepatří k největším, ale zasahuje do významné části náměstí. Od středověku se zde nacházel hřbitov definitivně zrušený až v na konci 18. století císařem Josefem II. Hroby jsou ostatně i nejběžnější odkrytou archeologickou situací a dosud jich bylo narušeno a vyzvednuto na 350. S nimi souvisí i nálezy několika prstenů, z nichž jeden je dokonce zlatý, dále růženců a nezanedbatelného souboru středověkých mincí. Výhodná přírodní poloha, na které bylo založeno město, zřejmě vybízela k osídlení již od pravěku, což potvrzují i nálezy z mladší doby kamenné, doby bronzové a železné. Překvapivým a mimořádně zajímavým zjištěním je však skupina raně středověkých hrobů s několika bronzovými „záušnicemi“, které zde byly uloženy někdy v závěru 11. či první polovině 12. století, tedy ještě v době knížecí. Pozoruhodná je i masivní zeď s mohutnou destrukcí, která nejstarší nálezy zčásti překrývá, ale je zároveň narušena mladšími pohřby. Probíhající výzkum je bohužel omezený pouze na úzké výkopy kanalizace a navíc stále pokračuje, takže na konečné závěry si ještě nějaký čas počkáme. Již nyní je však jasné, že zmíněné hroby podporují existenci staré „Ivaně“, která se zřejmě rozkládala při bočním rameni řeky Jihlavy, později upraveném na Mlýnský náhon. Ostatně do těchto míst v jihozápadní čtvrti středověkého města bývá lokalizován i Ivančický hrad…

Literatura:

Jiří Čejka a kolektiv 2002: Ivančice. Dějiny města, Ivančice.

Jiří Doležel 2002: Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna, Archaeologia historica 27/02, 327-354.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english