návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Model Birminghamu k roku 1300

pátek  19. 10. 2018 – David Merta – skrýt článek

Ten model, respektive jeho vynoření se z webu, v tomto případě z You Tube, nám byl čert dlužen. Prý Brno bylo stejné, jako zde prezentovaný model anglického města Birmingham. Já si to úplně tak nemyslím. Aspoň hrázdění domů zcela jistě vypadalo jinak. Pokud domy nebo jejich části nebyly kamenné, jako že v Brně tomu tak zcela jistě bylo... Rozložení staveb a parcelace snad byla v globále nebo obecně, chcete­li, asi stejná. Ale přikláněl bych se k o kousek starší dataci, než je ta, kterou zde prezentovaný model města Birmingham údajně zachycuje. Takovýto model města, který by odrážel aktuální teorie o vzhledu Brna však dnes nikde není. Třeba v budoucnu někdo zjistí stavebněhistoricky a archeologicky víc než víme dnes my nebo nám pomůže nečekaná náhoda. Tak tedy stavebněhistoricky nebo archeologicky. A to, co víme o všemožném lidském chování, či pídění v minulosti. Ví se toho sice dost, ale ne natolik dost, abychom seděli na zadku a točili palci mlýnek… Je třeba pořád dělat vykopávky a také u toho přemýšlet hlavou. A také používat selský rozum. Mluvím pouze a jen o středověku, aby si někdo třeba nemyslel… A to jsem vynechal záměrně historii jako takovou a historické prameny, které se k Brnu pro patřičné období vztahují.

https://www.youtube.com/watch?v=JZq9cBzrIVI&feature=youtu.be
https://cs.wikipedia.org/wiki/Birmingham
http://visitbirmingham.com/

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english