návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Veverka z Bitýšky

sobota  1. 4. 2017 – David Merta – skrýt článek

V rámci archeologického výzkumu v areálu bývalé Vlněny na Dornychu v Brně, konkrétně v nejstarších zkoumaných usazeninách Svrateckého náhonu se podařil unikátní nález. V kontextu ostatních vyzvednutých artefaktů patří do období raného novověku. Jedná se o pečetidlo, jehož rukojeť představuje veverka. Na vlastní ploše pečetidla je pak vyobrazen erb s kráčejícím jelenem, heraldická figura v klenotu na turnajové přílbě s přikryvadly už je jen polovina jelena. Vzhledem k tomu, že většina artefaktů, která se v náhonu nachází, byla přinesena vodou ze Svratky (z té náhon vybíhal a zase do ní pak ústil), lze předpokládat, že i pečetidlo donesla velká nebo malá voda. Na Svratce pak leží Veverská Bitýška. Takže když si dáme dohromady známá fakta: pečetidlo s veverkou + Svratka + Veverský Bitýška vychází nám z toho Veverka z Bitýšky. Podařilo se nám tedy najít pečetidlo rytíře Veverky z Bitýšky!!! Zřejmě se na místo nálezu dostalo v nějaké truhle, kterou nejprve řeka Svratka a pak náhon připlavil. Její pozůstatky by teoreticky mohly být odhaleny/identifikovány při laboratorním zpracování nálezového celku. Pokud by se ještě podařilo najít jiné předměty, které truhla obsahovala, jednalo by se o naprostou senzaci! Úplně v úrovni badatelské nirvány by pak mohla být třeba korespondence Veverky z Bitýšky se Smilem Flekem z Nohavic nebo Hynkem z Michle, případně Veverkův meč (pokud by byla ona truhlice dostatečně objemná, protože meč je tááákhle dlouhý)…, co by to mohlo znamenat nechce člověk ani domýšlet...

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english