návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Brno nacistické

pondělí  1. 7. 2013 – David Merta – skrýt článek

Nakladatelství Host vydalo útlou, brožovanou, graficky povedenou knihu nesoucí název „Brno nacistické. Průvodce městem“. Stodevadesátosm stran textu, který uspořádali/napsali Alexandr Brummer a Michal Konečný, načíná Úvodní slovo, jež následuje 43 kapitolek. Ty jsou tématicky věnovány jednotlivým tématům/heslům z období nacistické okupace/samosprávy Brna. Každou z kapitolek tvoří fotografická dvoustrana doprovázená dvěma stranami textu s dalšími fotografiemi. Knihu uzavírá doslov Pavla Frieda (předsedy Židovské obce Brno). Vše završuje výběr literatury. Na něm je patrné, že literatura o Brně z let Protektorátu moc bohatá není. Mne nejvíc zaujala kapitolka s názvem „Nacistická památková péče“. V ní je věnováno nejvíce prostoru Karl Friedrichu Kühnovi (17.2.1884 – 8. 5. 1945), jenž byl původní profesí profesorem dějin umění a architektury na německé technice. Díky tomu, že od roku 1937 byl předsedou německé společnosti pro vědu a umění (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst) a také zapálené oddanosti režimu, se stal přednostou tehdejšího brněnského památkového úřadu. Přes svůj velkoněmecký nacionalismus a snahu v tomto duchu udělat z Brna rádoby říšské město se mu podařilo některé památky zachránit (v textu je zmíněn Dům pánů z Kunštátu, který měl být zbourán). Je na místě zmínit, že K. F. Kühn byl autorem některých v jistém smyslu doposud nepřekonaných článků o brněnské architektuře, jako např. o bývalém augustiniánském klášteře s kostelem sv. Tomáše (Kühn 1943). Pro pořádek je třeba uvést, že po konfliktech s vládním komisařem Oskarem Judexem se stáhl do ústraní a posléze se stal zaměstnancem památkového úřadu v Praze, kde zahynul za povstání. V této kapitolce je fotografie, díky níž jsem pochopil, co za základové zdivo (jehož smysl jsme nechápali) bylo odkryto při výzkumu doprovázející statiku Staré radnice v loňském roce. Jednalo se o základ, na němž byla založena zeď, jež obezdívala Pilgramův portál, který měla ochránit před poškozením, což se také podařilo. Knížka představuje zajímavého průvodce, který všem zájemcům o Brno, a nejen jim, přináší primární informace o jednotlivých událostech nebo místech a jejich významu v protektorátním Brně. A to za příznivou cenu 239,- Kč. Jestli jsem dobře vyrozuměl, chystá se více podobně zaměřených průvodců. Ten příští by snad měl být věnován období konce čtyřicátých a začátku padesátých let minulého století – tedy období stalinismu. Co bude dál, to nikdo z nás tu neví…

Literatura: Kühn, K. F. 1943: Die Thomaskirche zu Brünn das Werk der Parler-Hütte.

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english