návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Výzkum na Komenského náměstí

pondělí  6. 12. 2010 – Antonín Zůbek – skrýt článek

Na rekonstrukci východní části Joštovy ulice plynule navázala rekonstrukce její západní partie při Komenského náměstí až po křižovatku s Údolní ulicí. První práce se rozjely již v letních měsících a budou pokračovat během příštího roku. Zároveň se stavebními pracemi probíhá také záchranný archeologický výzkum realizovaný naší společností. Ten je v této části města specifický díky podmínkám ve skladbě podloží. Povrch geologické souvrství se tu totiž nachází až v hloubce 5 m. Do stávající úrovně narostl terén během středověku a především novověku. Archeologie tudíž musí sledovat veškeré i ty nejhlubší výkopy se zvýšenou pozorností, protože tyto nemusejí narušovat jen zahloubené aktivity ale také někdejší povrchové situace. Ve výkopech při Komenského náměstí se nám podařilo dokumentovat pozůstatky barokního bastionového opevnění města. V dané části se jednalo především o vyzdění vnější strany příkopu, které se podařilo zachytit vůbec poprvé. Nedaleko od jeho hrany byly dokumentovány relikty zděné zástavby. K jejímu přesnému vyhodnocení snad přispěje ještě pokračující výzkum a také archivní rešerše. Protože stavební práce stále probíhají, pokračoval výzkum i v tomto „zasněženém“ posledním měsíci roku. Ve dnech 25. 11. až 6. 12. byla prozkoumána svrchní část souvrství v prostoru před Fakultou sociálních studií (Joštova 10), než bude narušena výkopem nové kanalizace. Tímto počinem se zřejmě loučíme s větší terénní aktivitou za archeologickou sezónu roku 2010. Konkrétně na Joštově ulici by měly být další „vykopávky“ zahájeny v souladu s harmonogramem stavby po Novém roce. Budeme vás o nich informovat.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english