návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Kaple svaté Barbory na Petrově

úterý  27. 4. 2010 – David Merta-Petr Holub – skrýt článek

V minulém týdnu byl ukončen komisí zjišťovací výzkum na Petrově, v místech bývalé kaple sv. Barbory. Kaple je snad jedinou sakrální stavbou, o které nám chybí písemné prameny z období středověku a raného novověku. První písemná zmínka je až z počátku 18. století, kdy došlo k její přestavbě. Podobu kaple známe z vedut města ze 17. století. Z doby její asanace pak pochází půdorysné plány. Jednalo se o stavbu s odsazeným, poměrně dlouhým, polygonálně ukončeným presbytářem. Dispozice odkazuje na založení ve 14. století. Archeologický výzkum měl ověřit dochovanost reliktů zdiva a stáří prvotní kaple. Obojí v podstatě skončilo negativně. Byly položeny tři sondy. Podařilo se zachytit západní průčelí kaple po přestavbě (1724) a dvojici pilířů nesoucích kůr. V průběhu prací bylo dokumentováno více než 30 hrobů v západní části, které se zjevně nacházely v exteriéru – absence jakýchkoliv stavebních sutí či zlomků stavební keramiky v hrobových zásypech. Pohřby můžeme obecně datovat do středověku (nejmladší se zkříženýma rukama na prsou, starší s rukama podél těla). Ve středověku ze západní strany hřbitov vymezovala mělce založená zeď. I ta porušovala několik hrobů. Zeď byla vystavěna na terénním zlomu, který bychom mohli považovat za do skály vylámaný příkop (tato situace již nejde ověřit, byla takřka celá zničena novostavbou domu na přelomu 19./20. století). Pod hrobovým horizontem se nacházel opět do skalního podloží vylámaný sklep patřící domu, který zanikl někdy ve druhé polovině 13. století. Druhou do skály vysekanou prostoru i s částí vstupní šíje se podařilo zachytit v místech pod předpokládaným presbytářem. Funkci neznáme, snad by se mohlo jednat o v pramenech zmíněnou hrobku, její zánik nastal někdy v 19. století. Takže jak už to bývá, čím víc toho známe, tím víc přibývá otázek…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english