návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Náměstí Svobody stále vydává nové objevy

pondělí  19. 4. 2010 – Václav Kolařík - Lenka Sedláčková – skrýt článek

Minulý týden proběhl menší záchranný archeologický výzkum na náměstí Svobody, který předcházel stavbě hodinového stroje. Přestože v tomtu prostoru již proběhlo v minulosti mnoho archeologických výzkumů, podařilo se i v tomto případě odkrýt velmi zajímavé situace. Plocha výzkumu se nacházela ve východní části náměstí před domem čp. 9. Za nejmladší aktivitu můžeme považovat pouze v profilu zachycené nároží severovýchodního rohu městské strážnice a v ploše dokumentovaný její přístavek. Samotná strážnice v těchto místech stávala pravděpodobně od konce 17. století. Asi nejzajímavějším zjištěním je zachycený průběh městského vodovodu, který přicházel od Masarykovy ulice a směřoval ke kdysi zde stávající Gialdiho, později Merkurově kašně. Vodovodní potrubí sestávalo z dřevených trubek, které byly spojeny železnými skružemi, jak doložily i nečetné zlomky potrubí. Zda by se mohlo jednat o vodovod, který zmiňují písemné prameny na počátku 15. století, zůstává otázkou. Z písemných zmínek víme, že 2. prosince 1415 se městská rada dohodla s Prokopem z Písku, dříve kutnohorským měšťanem, který zbudoval vodovod v Čáslavi, a s bohatým brněnským patriciem Václavem Házem, že za své peníze postaví vodovod. Ten měl brát vodu z řeky Svratky a přivádět ji přes Puhlík (Denisovy sady) do dvou kašen na Horním a Dolním trhu (Zelný trh a náměstí Svobody), s možností zavádět vodu do pivovarů i do domů. Výkop pro vodovodní potrubí byl zahlouben do štětových komunikačních vrstev, které můžeme pravděpodobně zařadit do 13. a 14. století. Pod tětimo vrstvami bylo odkryto i několik zahloubených objektů z 1. poloviny 13. století.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english