návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Archeologie pod opavským pivovarem ...

čtvrtek  2. 10. 2008 – Marek Peška – skrýt článek

Před několika dny jsme navštívili v Opavě zjišťovací výzkum v místě, dnes již někdejšího pivovaru se značkou Zlatovar. Rozsáhlý objekt získala na přelomu letošního a loňského roku mezinárodní (původně irská) nemovitostní investiční společnost Quinlan Private odkupem od PMS Reality a podnikatele Kamila Kolka, jehož jméno si možná vybavíte ve spojení s mediálně známou kauzou privatizace obchodního domu Breda v 90. letech. Obchodní dům Breda se nachází při ulici a pivovar na něj navazuje v jeho dvorní části. Společnost Develon, která je developerem celého projektu, již neobnoví průmyslovou výrobu piva a na místě pivovaru vznikne velké společenské centrum, v rámci kterého bude mimo jiné zřízen i minipivovar. Do nového objektu bude zahrnuta pouze část stávajících budov, které tvořily páteř původního pivovaru. Zachována by měla být varna piva s vybavením, dále pak objekty staré a nové sladovny a spilky. Jde o komplex staveb, který se vyvíjel od závěru 19. století a bude zajímavé sledovat jak si irský investor poradí se začleněním vybraných budov do vlastní stavby. Z brněnského pohledu, ovlivněného zkušeností s částečnou rekonstrukcí bývalé Vaňkovky, můžeme říct, čím více rekonstruovaných historických staveb, tím lépe! Zjišťovací výzkum v prostoru pivovaru provádí Archeologické pracoviště NPÚ v Ostravě ve spolupráci se společností Archaia Olomouc o.p.s.. Pivovar se nachází v prostoru středověkého opavského předměstí, zasahuje do bývalého městského novověkého hřbitova (16. až 18. století) a do prostoru raně barokního bastionového opevnění Opavy z dob 30. leté války. Podle informací od vedoucího výzkumu by měl být celý podzemním podlažím dotčený prostor postupně archeologicky prozkoumán, prozatím zjišťovací výzkum zahrnuje několik sond v horním a spodním pivovarském dvoře a zakrátko snad i přibližně 15% plochy dvora dolního. K pivovaru těsně přiléhá dnes již téměř volné prostranství, na kterém by mělo vyrůst obchodně-zábavní centrum - Plaza, před jehož stavbou bude také proveden záchranný výzkum. Pokud se oba tyto výzkumy podaří ostravským památkářům z větší části provést, bude se jednat bezpochyby o největší plošný výzkum předměstí středověkého města u nás. Výsledky obou výzkumů budou velmi přínosné z hlediska poznání struktury a charakteru osídlení těchto, archeologii dosud opomíjených, míst. My v Brně můžeme pouze doufat, že se podobné akce v odpovídající kvalitě podaří uskutečnit i na brněnských předměstích, což se nám dlouhodobě nedaří prosazovat...

http://pivni.info/news/pivovar-opava/

http://www.plazacenters.cz/

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english