návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Káznice na Cejlu

čtvrtek  10. 7. 2008 – David Merta – skrýt článek

V roce 1772 začala výstavba nové zemské káznice s kaplí sv. Anny (stávala na protější straně ulice) na Cejlu. Velkoryse koncipovaná stavba byla umístěna na severní straně ulice, v místech, kde končila zástavba předměstí. Původně čtyřkřídlá budova byla zasunuta výrazně od uliční fronty (takto je zachycena na Anneisově plánu města z roku 1784). Biskup Chorinský kapli sv. Anny posvětil roku 1779, což fakticky značí ukončení výstavby komplexu. Již rok před tím však byl do prostor káznice přesunutý sirotčinec z bývalé jezuitské koleje. V roce 1784 císař Josef II. sirotčinec zrušil. Do káznice pak byla roku 1786 přesunuta většina lehčích vězňů ze Špilberku. Někdy před rokem 1825 bylo do dvora káznice vestavěno příčné křídlo (na otisku plánu stabilního katastru z téhož roku je již zachyceno). V letech 1843 až 1844 byl objekt výrazně přestavěn Josefem Jacobim podle projektu Josepha Seiferta. Nový reprezentativní vstup byl řešen obdobně jako v hotelu Padowetz nebo v Městském dvoře – trojdílná dispozice členěná iónskými sloupy. Vystavěno bylo uliční průčelí, které vyrovnalo uliční frontu do Cejlu i zadní křídlo dosahující úrovně dnešní Bratislavské. V roce 1820 navštívil káznici (1. května) při své týdenní vizitaci Brna císař František I. V roce 1855 byli na Cejl přemístěni poslední vězni ze Špilberku. Káznice, respektive věznice sloužila svému účelu až do roku 1956. Její nejtemnější období přišlo za Protektorátu, kdy spadala pod Gestapo. Po roce 1948 věznicí prošlo množství politických vězňů. Po zrušení věznice sloužila částečně jako depozitář Moravského zemského archivu (do roku 2006). Vězněn zde byl například básník Petr Bezruč 1916), generál Radola Gajda (1933), básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl (1951)…V 90. letech se stavba dostala na seznam brněnských brownfields (ač se jedná nepochybně o význačnou památku) a čekalo se na její nové využití. Tato chvíle nastává právě nyní…

PS: Velmi by mne zajímalo, kdy se z káznice stala věznice, jestli to bylo ještě za mocnářství nebo až za republiky.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english