návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Prezentace presbytáře kostela Všech svatých

pondělí  7. 4. 2008 – David Merta – skrýt článek

Kostel Všech svatých stával mezi dnešní Pekařskou a Anenskou ulicí na skalním suku, který se v renesanci jmenoval Lochenberg. Jeho počátky sahají někam k roku 1300. Kostel zde však stával již před tímto datem (postaven byl patrně v 1. polovině 13. století), kolem něj se rozkládal hřbitov. V důsledku událostí spojených se švédským obléháním Brna roku 1645 byl kvůli rozsáhlým poškozením zbourán. Při výstavbě bytového domu Anenské terasy došlo v roce 2003 k odkrytí presbytáře kostela. V důsledku tohoto „archeologického nálezu“ došlo k jednáním mezi stavebníkem OPP MMB a NPÚ v Brně o zachování odkrytého torza stavby a jeho následné prezentaci v interiéru domu. V současnosti se již celá věc chýlí ke zdárnému konci. Restaurační zařízení umístěné v přízemí domu Anenské terasy tak bude kromě zajímavého výhledu do prostoru Starého Brna ozvláštněno i o sakrálně-torzální architekturu. Kostelní loď, respektive její základy se nadále ukrývají pod povrchem parčíku v sousedství domu.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english